Središnji državni ured za upravu

Središnji državni ured za upravu je središnje tijelo državne up­ra­ve u Republici Hrvatskoj koje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

Središnji državni ured za upravu obavlja i druge upravne i stručne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom, kao i poslove koji nisu stavljeni u nadležnost drugom središnjem tijelu državne uprave.

Na čelu Ureda nalazi se državni tajnik. Dužnost državnog tajnika trenutno obavlja Antun Palarić.

Registri i evidencije koje vodi Središnji državni ured za upravuUredi

Vjerske zajedniceUredi

Stranke i vijećaUredi

UdrugeUredi

Građani i biračiUredi

Matični uredi itd.Uredi

Vanjske povezniceUredi