Serbistika ili srbistika (nem. Serbistik), u širem značenju, naučna disciplina koja s različitih motrišta (lingvističkog, arheološkog, istorijskog, etnološkog, ekonomskog, političkog, kulturološkog i dr.) proučava Srbiju i njezine stanovnike. U tom značenju katkad se koriste i nazivi srpske studije i serbologija (srbologija). U užem značenju, to je disciplina koja se bavi proučavanjem jezičke i književne produkcije na području Srbije. U tom značenju poznata je i kao srpska filologija, a s bosnistikom, kroatistikom i montenegristikom čini serbokroatistiku, koja proučava srpskohrvatski jezik i književnost te pripada slavistici.

Vidi još uredi