Spreg sila

Spreg sila ili par sila prestavlja dvije sile F i –F međusobno paralelne, suprotno usmjerene, jednake po vrijednosti i s razmakom između hvatišta. Rezultanta tih dviju sila jednaka je nuli, a njihov moment (moment sprega) oko bilo koje točke iznosi:

Razlika između momenta sile (gore) i sprega sile (dolje).

gdje je:

Neuspjeh pri parsiranju (SVG (MathML se može omogućiti putem plugina u pregledniku): Neispravan odgovor ("Math extension cannot connect to Restbase.") sa servera "http://localhost:6011/sh.wikipedia.org/v1/":): {\displaystyle M} - spreg sila,
- veličina sila koje čine spreg,
- međusobna udaljenost pravaca djelovanja sila, ili krak sila.

Prikazan vektorom, moment sprega okomit je na ravninu u kojoj leže sile (ravnina sprega). Djelovanjem sprega na kruto tijelo ne može se postići njegova translacija, nego samo vrtnja (rotacija) oko bilo koje osi okomite na ravninu sprega. U vektorskom je prikazu moment sprega slobodan vektor. Njegov pravac može se slobodno paralelno pomicati u prostoru ne mijenjajući smjer, a posljedično je djelovanje na kruto tijelo uvijek isto. [1]

IzvoriUredi

  1. spreg sila, [1] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2015.