Valuta je novčana jedinica koja se upotrebljava u nekoj državi.

Spisak valuta uredi