Spisak reka u Srbiji

Ovo je lista reka Srbije, a takođe i reka koje protiču kroz Srbiju i druge države, ili su granične reke.

Reke i rečni slivovi u Srbiji

Dužine

uredi

Dužina reke je ukupna dužina, ne samo dužina toka u Srbiji. Reke koje imaju dužinu veću od 50 km su u tabeli 1. Neke reke, zbog istorijskih, tradicionalnih i topografskih razloga su izdvojene i opstaju kao samostalne reke i nalaze se u drugoj tabeli. Lista reka kraćih od 50 km se nalazi ispod ove dve tabele.

Slivovi

uredi

Sve reke Srbije pripadaju slivovima triju mora: jadranskog mora, egejskog mora i Crnog mora.

Crnomorski sliv

uredi

Površina Crnomorskog sliva u Srbiji je najveća, pokriva površinu od 81,261 km² ili 92% teritorije Srbije. Sve veće reke Srbije pripadaju ovom bazenu Tisa, Sava, Velika Morava, Drina i sve se one preko Dunava ulivaju u Crno more.

Jadranski sliv

uredi

Jadranski sliv u Srbiji zahvata površinu od 4,500 km² ili 5% od površine Srbije. Ovaj bazen obuhvata zapadni deo Kosova i Metohije, sa rekom Beli Drim, koja se u Albaniji spaja sa Crnim Drimom i onda se stvarajući reku Drim ulivaju u Jadransko more. Manji deo sliva obuhvaćen je rekom Crni Kamen−Radika u južnom delu Gore.

Egejski sliv

uredi

Najmanji od tri sliva je Egejski sliv sa površinom od 2,650 km² što je 3% od teritorije Srbije. Egejski sliv pokriva južni deo Srbije do granice sa Makedonijom i Bugarskom. Ovaj sliv obuhvata slivove triju reka Lepenac, Pčinja i Dragovištica. Lepenac i Pčinja se ulivaju u reku Vardar u Makedoniji, a Dragovištica se uliva u reku Struma u Bugarskoj, i naravno, sve tri preko utoka u Egejsko more.

Zanimljivost

uredi

Sva tri sliva se graniče na drmanskoj glavi, vrhu Crnoljeva na Kosovu. Ovo je hidrografski čvor Srbije i jedan od važnijih na Balkanu, zato što deli tri od ukupno četiri sliva. Četvrti je Jonski sliv, pripada jonskom moru.

Tabela 1

uredi
Reka Dužina (km) Površina sliva (km²) Pripadnost morskom slivu Dužina merena sa: Glavne pritoke (unutar Srbije) Pokrajine unutar Srbije Države kroz koje protiče
1. Dunav 2.888 817.000 Crno more Breg-Dunav Sava, Tisa, Velika Morava Vojvodina, Srbija Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Rumunija, Bugarska, Ukrajina, Moldavija
2. Tisa 1.026 157.020 Crno more Crna Tisa-Tisa Begej Vojvodina Ukrajina, Rumunija, Mađarska
3. Sava 990 95.719 Crno more Sava Dolinka-Sava Drina Vojvodina, Srbija Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina
4. Velika Morava 493 35.419 Crno more Golijska Moravica-Zapadna Morava-Velika Morava Južna Morava, Zapadna Morava Srbija nema
5. Drina 487 19.570 Crno more Tara-Drina Lim Srbija Crna Gora, Bosna i Hercegovina
6. Tamiš 359 13.085 Crno more regularno Brzava Vojvodina Rumunija
7. Drim 335 11.756 Jadransko more Beli Drim-Drim Klina Kosovo Albanija
8. Južna Morava 295 15.469 Crno more Golema-Binačka Morava-Južna Morava Nišava Kosovo Makedonija
9. Ibar 276 8.059 Crno more regularno Sitnica Srbija, Kosovo Crna Gora
10. Begej 254 2.878 Crno more regularno Novi Begej Vojvodina Rumunija
11. Lim 220 5.963 Crno more Vrmoša-luča-Plavsko jezero-Lim Uvac Srbija Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina
12. Nišava 218 3.950 Crno more regularno Temštica Srbija Bugarska
13. Timok 203 4.630 Crno more Svrljiški Timok-Beli Timok-Timok Crni Timok Srbija Bugarska
14. Bosut 186 3.097 Crno more Biđ-Bosut Studva Vojvodina Hrvatska
15. Brzava 166 1.190 Crno more regularno manje pritoke Vojvodina Rumunija
16. Pek 158 1.236 Crno more Lipa−Pek Jagnjilo Srbija nema
17. Toplica 130 2.600 Crno more Duboka-Toplica Kosanica Srbija nema
18. Mlava 129 2.330 Crno more Tisnica-Mlava Vitovnica Srbija nema
19. Plazović 129 nepoznato Crno more regularno manje pritoke Vojvodina Mađarska
20. Pčinja 128 3.140 Egejsko more regularno manje pritoke Srbija Makedonija
21. Nera 124 1.420 Crno more regularno manje pritoke Vojvodina Rumunija
22. Kolubara 123 3.639 Crno more Obnica-Kolubara Tamnava Srbija nema
23. Uvac 119 1.310 Crno more Rasanska reka-Vapa-Uvac Tisnica Srbija Bosna i Hercegovina
24. Zlatica 117 1.470 Crno more regularno manje pritoke Vojvodina Rumunija
25. Karaš 110 1.400 Crno more regularno Ilidija Vojvodina Rumunija
26. Krivaja 109 956 Crno more regularno manje pritoke Vojvodina nema
27. Čik 95 nepoznato Crno more regularno nema Vojvodina nema
28. Rasina 92 994 Crno more regularno manje pritoke Srbija nema
29. Sitnica 90 3.129 Crno more regularno Lab Kosovo nema
30. Tamnava 90 930 Crno more regularno Ub Srbija nema
31. Temštica 86 820 Crno more Visočica-Temštica Dojkinićka reka Srbija Bugarska
32. Jablanica 85 895 Crno more regularno Čokotinska reka Srbija nema
33. Crni Timok 84 nepoznato Crno more regularno Zlotska reka Srbija nema
34. Nadela 81 nepoznato Crno more regularno manje pritoke Vojvodina nema
35. Jasenica 79 1.343 Crno more regularno Kubršnica Srbija nema
36. Jadar 79 894 Crno more regularno Rakovica Srbija nema
37. Gruža 77 622 Crno more regularno Kotlenjača Srbija nema
38. Lepenac 75 770 Egejsko more regularno Nerodimka Kosovo Makedonija
39. Đetinja 75 1.486 Crno more regularno Skrapež Srbija nema
40. Veternica 75 515 Crno more regularno Sušica Srbija nema
41. Jerma 74 nepoznato Crno more regularno Zvonačka reka Srbija Bugarska
42. Lab 72 950 Crno more regularno Kačandolska reka Kosovo nema
43. Rzav (Zlatibor) 72 605 Crno more Crni Rzav-Rzav Beli Rzav Srbija Bosna i Hercegovina
44. Pusta reka 71 569 Crno more Golema-Pusta reka manje pritoke Srbija nema
45. Mostonga 70 nepoznato Crno more regularno nema Vojvodina nema
46. Kereš 70 nepoznato Crno more regularno nema Srbija Mađarska
47. Radika 70 665 Jadransko more Crni Kamen-Ćafa Kadis-Radika manje pritoke Srbija Makedonija
48. Vlasina 68 1.050 Crno more regularno Lužnica Srbija nema
49. Resava 65 685 Crno more regularno nema Srbija nema
50. Jegrička 65 nepoznato Crno more regularno nema Vojvodina nema
51. Dragovištica 63 nepoznato Egejsko more Mutnica-Božička reka-Dragovištica Ljubatska reka Srbija Bugarska
52. Pećka Bistrica 62 505 Jadransko more regularno manje pritoke Kosovo nema
53. Klina 62 nepoznato Jadransko more regular Move Kosovo nema
54. Rzav (Golija) 61 nepoznato Crno more Veliki Rzav-Rzav Mali Rzav Srbija n
55. Studenica 60 582 Crno more Crna reka-Studenica Brusnička reka Srbija nema
56. Raška 60 1.193 Crno more regularno Deževska reka Srbija nema
57. Sokobanjska Moravica 58 606 Crno more regularno manje pritoke Srbija nema
58. Ub 57 nepoznato Crno more regularno manje pritoke Srbija nema
59. Lugomir 57 447 Crno more Dulenska reka-Lugomir Župnjevačka reka Srbija nema
60. Jerez 56 503 Crno more regularno manje pritoke Srbija nema
61. Jasenička reka 55 nepoznato Crno more Vrelska reka-Jasenička reka manje pritoke Srbija nema
62. Dečanska Bistrica 53 nepoznato Jadransko more Kožnjarska Bistrica-Dečanska Bistrica Kožnjarska Bistrica Kosovo nema
63. Jarčina 53 nepoznato Crno more Međeš-Progarska Jarčina manje pritoke Vojvodina, Srbija nema
64. Budovar 52 nepoznato Crno more Patka-Budovar manje pritoke Vojvodina nema
65. Drenica 51 447 Crno more regularno Vrbovačka reka Kosovo nema
66. Ralja 51 310 Crno more regularno manje pritoke Srbija nema
67. Erenik 51 516 Jadransko more regularno Loćanska Bistrica Kosovo nema
68. Resavica 51 nepoznato Crno more regularno manje pritoke Srbija nema
69. Porečka reka 50 538 Crno more Šaška-Porečka reka Crnajka Srbija nema
70. Trgoviški Timok 50 520 Crno more Strma reka-Trgoviški Timok Žukovska reka Srbija nema
71. Zapadna Morava 308 15.849 Crno more Golijska Moravica-Zapadna Morava Ibar Srbija Velika Morava
72. Beli Drim 175 4.300 Jadransko more regularno Klina Kosovo Drim
73. Beli Timok 115 2.167 Crno more Svrljiški Timok-Beli Timok Trgoviški Timok Srbija Timok
74. Golijska Moravica 98 1.486 Crno more regularno Đetonja Srbija Zapadna i Velika Morava
75. Visočica (reka) 71 nepoznato Crno more regularno Dijkinička reka Srbija Temštica
76. Svrljiški Timok 64 720 Crno more regularno manje pritoke Srbija Beli Timok i Timok

Spisak reka dužina manjih od 50km

uredi

Literatura

uredi