Popis integrala racionalnih funkcija

(Preusmjereno sa stranice Spisak integrala racionalnih funkcija)

Slijedi popis integrala (antiderivacija funkcija) racionalnih funkcija. Za potpun popis integrala funkcija, pogledati tablica integrala i popis integrala.Bilo koja racionalna funkcija se može integrirati rabeći gornje jednadžbe i parcijalne razlomke u integriranju, dekompozicijom racionalne funkcije u zbroj funkcija oblika:

.