Spisak borbi Dvanaeste slavonske brigade NOVJ

mesto vrsta dejstava kontekst datum rezultat
Podvrško napad na posadu naseljenog mesta 19. oktobar 1942. savladana posada mesta
Velika Pisanica napad na posadu naseljenog mesta 21. oktobar 1942. savladana posada mesta
Grđevac napad na posadu naseljenog mesta 23. oktobar 1942. savladana posada mesta
Ratkovica napad na posadu naseljenog mesta 25. oktobar 1942. savladana posada mesta
Londžica napad na posadu naseljenog mesta 1. novembar 1942. odbijen napad
Radlovac napad na posadu naseljenog mesta 12. novembar 1942. odbijen napad
Ćeralije napad na posadu naseljenog mesta 15. novembar 1942. savladana posada mesta
Velika u Požeškoj kotlini napad na posadu naseljenog mesta 22. novembar 1942. savladana posada mesta
Podravska Slatina napad na posadu naseljenog mesta 6. decembar 1942. odbijen napad
Voćin napad na posadu naseljenog mesta 11. decembar 1942. savladana posada mesta
Orahovica napad na posadu naseljenog mesta 20. decembar 1942. savladana posada mesta
Orljavac napad na posadu naseljenog mesta 26. decembar 1942. savladana posada mesta
Orljavac odbrambene borbe u Operaciji Slavonija 29. decembar 1942 - 3. januar 1943. uspešna odbrana
Voćin napad na posadu naseljenog mesta 5. januar 1943. savladana posada mesta
Okučani napad na posadu naseljenog mesta Napadi NOVJ na Okučane januara 1943. 22. januar 1943. odbijen napad
Okučani napad na posadu naseljenog mesta Napadi NOVJ na Okučane januara 1943. 27. januar 1943. odbijen napad
Pakrac napad na posadu naseljenog mesta 1. februar 1943. odbijen napad
Virovitica napad na posadu naseljenog mesta 12. februar 1943. odbijen napad
Velika Pisanica napad na posadu naseljenog mesta 19. februar 1943. savladana posada mesta
Garešnica napad na posadu naseljenog mesta 22. februar 1943. odbijen napad
Velika u Požeškoj kotlini napad na posadu naseljenog mesta 16. mart 1943. savladana posada mesta
Vetovo napad na posadu naseljenog mesta 18. mart 1943. savladana posada mesta
Kutjevo napad na posadu naseljenog mesta 18. mart 1943. savladana posada mesta
manevarska odbrana Operacija Braun 20. mart - 22. mart 1943.
proboj iz obruča Operacija Braun 22. mart - 25. mart 1943.
protivnapad Operacija Braun 27. mart 1943.
Vilić Selo napad na posadu naseljenog mesta 1. april 1943. savladana posada mesta
Bučje napad na posadu naseljenog mesta 8. april 1943. savladana posada mesta
Voćin napad na posadu naseljenog mesta 5. maj 1943. savladana posada mesta
Slavonska Požega napad na posadu naseljenog mesta 28. maj 1943. odbijen napad
Kutjevo napad na posadu naseljenog mesta 28. maj 1943. savladana posada mesta
Ferovac, Bektež, Kula, Darkovac i Ljeskovica napad na posadu naseljenog mesta 29. maj 1943. savladana posada mesta
Našice napad na posadu naseljenog mesta 4. jun 1943. odbijen napad
Sirač napad na posadu naseljenog mesta 13. jun 1943. savladana posada mesta
Jalkovec napad na posadu naseljenog mesta 7. juli 1943. savladana posada mesta
Lepoglava napad na posadu naseljenog mesta 12. juli 1943. savladana posada mesta
manevarska odbrana Operacija Varaždin 14. juli - 21. juli 1943.
proboj iz obruča Operacija Varaždin 20. juli - 21. juli 1943.
Mali i Veliki Bastaji napad na posadu naseljenog mesta 18. avgust 1943. savladana posada mesta
Staro Petrovo selo, Vrbova i Bili Brig napad na posadu naseljenog mesta 13. septembar 1943. odbijen napad
Miokovićevo napad na posadu naseljenog mesta 19. septembar 1943. savladana posada mesta
manevarska odbrana Operacija Margarita 20. mart - 22. mart 1943.
Čačinci napad na posadu naseljenog mesta 2. oktobar 1943. savladana posada mesta
Pakrac napad na posadu naseljenog mesta 12. oktobar 1943. odbijen napad
Banjaluka napad na posadu naseljenog mesta Prva banjalučka operacija NOVJ 31. decembar 19433. januar 1944. odbijen napad
Prnjavor napad na posadu naseljenog mesta 18. januar 1944. savladana posada mesta
Teslić i Doboj napad na posadu naseljenog mesta 28. januar 1944. odbijen napad
Motajica napad na neprijateljsku jedinicu Borba sa Motajičkom brigadom JVuO 6. mart 1944. uspešan napad
Podgorač napad na posadu naseljenog mesta Napad NOVJ na Podgorač juna 1944. 20. jun 1944. savladana posada mesta
Krndija napad na posadu naseljenog mesta 24. jun 1944. savladana posada mesta
Bizovac kod Osijeka napad na posadu naseljenog mesta 16. juli 1944. odbijen napad
Badljevina napad na posadu naseljenog mesta 2. avgust 1944. savladana posada mesta
Končanica napad na posadu naseljenog mesta 10. avgust 1944. savladana posada mesta
Grubišno Polje napad na posadu naseljenog mesta 18. avgust 1944. savladana posada mesta
Slavonska Požega napad na posadu naseljenog mesta 5. septembar 1944. savladana posada mesta
Čađavica napad na posadu naseljenog mesta 25. septembar 1944. savladana posada mesta
Virovitica napad na posadu naseljenog mesta 5. oktobar 1944. savladana posada mesta
Đurđevac napad na posadu naseljenog mesta 11. oktobar 1944. savladana posada mesta
Koprivnica napad na posadu naseljenog mesta 13. oktobar 1944. odbijen napad
Staro Topolje i Piškorevci napad na posadu naseljenog mesta 7. novembar 1944. savladana posada mesta
Našice napad na posadu naseljenog mesta 17. novembar 1944. odbijen napad
Čepin napad na posadu naseljenog mesta 1. decembar 1944. savladana posada mesta
Široko Polje napad na posadu naseljenog mesta 14. decembar 1944. odbijen napad
Vrbica napad na posadu naseljenog mesta 15. decembar 1944. savladana posada mesta
odbrana Virovitički mostobran, Operacija Vukodlak 6. februar 194510. februar 1945. neuspešna odbrana
manevarska odbrana Operacija Papuk 16. februar 194528. februar 1945.
Stražeman napad na posadu naseljenog mesta 21. mart 1945. odbijen napad
Jamarice napad na posadu naseljenog mesta 28. mart - 29. mart 1945. savladana posada mesta
Vetovo napad na posadu naseljenog mesta 9. april 1945. odbijen napad
proboj fronta Zvonimirova linija 24. april -27. april 1945.

Literatura uredi