Somnolentia ((lat.))
Klasifikacija prema MKB-10
R40.0

Somnolencija je najblaži oblik kvantitativnog poremećaja svijesti, kada je bolesnik pospan, nezainteresiran za događaje u okolini. Slabije draži ne izazivaju reakciju kod bolesnika, lako zapada u san nakon prestanka jačih draži, i može se bez teškoća ponovo probuditi. Pažnja je oslabljena, sporo reagira na pitanja, odgovara teško, usporeno sa zakašnjenjem, očni kapci su zatvoreni, lice opušteno, pospano... Često se kaže da je bradipsihičan ističući usporenost pokreta, govora i rasuđivanja.

Somnolentnost se javlja kod trovanja ugljičnim monoksidom (CO), kod predoziranja ili trovanja sedativima, barbituratima, neurolepticima, izraženog gubitka krvi, ili nakon teških fizičkih napora, dugotrajnih nesanica.