Sojenice su kuće ili naselja u poplavnim i močvarnim krajevima ili na plićacima uz obale rijeka, jezera ili mora, podignute na deblima radi zaštite od poplava, neprijatelja, divljih zvijeri i sl.

Sojenice u Mjanmaru

U prošlosti sojenice su bile karakterističan oblik naselja u našim nizinskim krajevima.