Socijalno-liberalna partija Sandžaka

Socijalno-liberalna partija Sandžaka je regionalna stranka koja djeluje u Srbija|srpskoj regiji Sandžak i pretežno okuplja Bošnjake. Vođa joj je Bajram Omeragić.

Na parlamentarnim izborima 2008. će nastupiti kao dio Bošnjačke liste za evropski Sandžak koju vodi Sulejman Ugljanin.