Socijalna zaštita

Socijalna zaštita ili socijalna skrb je naziv za niz mjera kojima vlast ili odgovarajuće institucije pruža pomoć pojedincima kojima je ona potrebna. Pod tim se najčešće podrazumijevaju nastojanje da se poboljša njihova financijska situacija, ali također i mjere kojima se nastoji povećati njihove šanse za zaposlenje te poboljšanje drugih aspekata njihovih života kao npr. duševno zdravlje. Takve mjere bi teoretski trebali poduzimati članovi porodice, rodbina ili lokalna zajednica, odnosno "društvo", zbog čega se i zaštita naziva "socijalnom". U pravilu ih, međutim, pruža država ili nevladine organizacije.

Socijalna zaštita može imati različite oblike kao što su isplata redovnih novčanih primanja, kuponi za nabavku hrane i drugih potrepština, zdravstvena zaštita i stambeno zbrinjavanje. Nju može direktno financirati država odnosno indirektno sami korisnici kroz različite modele društvenog osiguranja.

Primatelji socijalne zaštite variraju od države do države, ali su najčešće u pitanju osobe koje iz različitih razloga nisu u stanju financirati vlastite egzistencijalne potrebe - nezaposlene, bolesne ili invalidne osobe, starije osobe, porodice s velikim brojem djece ili ratni veterani. Opseg socijalne zaštite također zna varirati, pri čemu se države koje pružaju veliki broj takvih usluga obično nazivaju državama blagostanja. Za primatelje socijalne zaštite se ponekad koristi kolektivni izraz socijala.

Povezano

uredi

Vanjske veze

uredi