Socijalna država

Socijalna država ili država blagostanja u svom tradicionalnom smislu označava zemlju ili društveno-ekonomski poredak u kome država pruža glavninu ili veliki dio usluga socijalne zaštite, odnosno one uzimaju veliki dio financijskih i drugih resursa države. Pod "socijalnom zaštitom" u tim zemljama se mogu podrazumijevati različiti oblici pružanja društvenih usluga - od isplate penzija (mirovinsko osiguranje), zdravstvenih usluga (zdravstveno osiguranje), subvencirano ili besplatno stanovanje, hranu, obrazovanje i sl. Socijalne države najčešće to postižu kroz preraspodjelu bogatstva, odnosno progresivno oporezivanje u kome najviše stope poreza plaćaju najimućniji građani. Kao "idealni tip" socijalne države se najčešće spominje tzv. nordijski model koji se razvio u nordijskim zemljama u 20. vijeku.

Zemlje svijeta prema udjelu socijalnih izdataka u budžetu, podaci iz 2001. godine

V. također uredi