Socijaldemokratska stranka Bosne i Hercegovine

Socijaldemokratska stranka Bosne i Hercegovine je bila socijaldemokratska politička stranka koja je u junu 1909. godine osnovana u Bosni i Hercegovini, tada u sastavu Austro-Ugarske. Nastala je od predstavnika sindikata i radničkih grupa, a većinu članstva su joj na početku činili strani radnici dovedeni iz drugih dijelova Austro-Ugarske. Zbog toga je uglavnom bila marginalizirana, a za službenu ideoologiju uzela austromarksizam.

Nakon raspada Austro-Ugarske i formiranja Kraljevine SHS dio njenih članova se priključio novostvorenoj Komunističkoj partiji Jugoslavije.