Snizilica (fr. bémol, engl. flat, ital. bemolle, nem. B[e])[1] potpada u grupu znakova koji se jednim imenom zovu predznaci.

Snizilica

Zavisno od upotrebe, predznaci mogu biti:

1. Slučajni ili akcidentali (fr. accidents, engl. accidentals, ital. accidenti, nem. Akzidentien ili lat. accidens = slučaj).[1] Oni se pišu samo ispred note, na istoj liniji ili praznini i odnose se samo na istoimene note u tom taktu .
2. Stalni predznaci ili predznaci uz ključ ili armatura. Ovi predznaci se pišu samo iza notnog ključa i važe stalno za sve istoimene note u kompoziciji. Oni predstavljaju tonalitet kompozicije .
3. Podsetnički (sigurnosni). Ovi predznaci stoje u zagradi ispred note i podsećaju izvođača da neki znak još važi: ili više ne važi: .

Definicija snizilice

uredi

Snizilica (be    ) je znak koji snižava notu za polustepen.[2] Beleži se ispred note, na istoj liniji ili praznini     . Osnovnom imenu note dodaje se nastavak es (npr. c - es = ces; d - es = des; g - es = ges itd). Sniženo h, čita se hes ili b (b je češće u upotrebi). Sniženo e zove se es, sniženo a - as, a sniženo f - fes.[3]

Dvostruka snizilica

uredi

U muzičkoj notaciji upotrebljava se i dvostruka snizilica (    ). Ona snizižava notu za dva polustepena (tj. za celi stepen). Beleži se ispred note   . Osnovnom imenu note dodaje se nastavak eses (npr. c - eses = ceses; ali e - eses = eses; ha - eses = heses, a ne beses).

Čime se poništava važnost snizilice?

uredi
  • Važnost prethodno napisane snizilice se poništava (razrešava) razrešnicom (   ) , te se nota vraća u prvobitni, osnovni oblik. Razrešnica se beleži ispred note   .

U sledećem notnom primeru druga četvrtina je snižena (nota hes ili b). Kod četvrte četvrtine razrešnicom je poništena važnost snizilice, te je to sada nota h  .

  • Važnost prethodno napisane dvostruke snizilice (    ) se poništava (razrešava) dvostrukom razrešnicom (     ) , koja se piše ispred note   koju želimo da vratimo u prvobitni, osnovni oblik.

Primer sa snizilicom

uredi
  • Ako je poslednji taktov deo snižen i lukom povezan za istu notu, predznak se ne piše ponovo ispred note, kao što pokazuje sledeći primer:   .

Vidi još

uredi

Reference

uredi