Smrt fašizmu - sloboda narodu!

Partizanski antifašistički uzvik

Smrt fašizmu - sloboda narodu (mak. Смрт на фашизмот - слобода на народот!; sl. Smrt fašizmu - svoboda narodu) je bio moto jugoslovenskih partizana, koji je kasnije prihvaćen kao zvanični slogan čitavog Narodnooslobodilačkog pokreta, a često je citiran u posleratnoj Jugoslaviji.[1]

Natpis na zidu u Splitu septembra 1943.
Parola na fasadi hotela Čajniče, novembra 1943.

Avgusta 1941. novine „Vjesnik“, tada jedan od glavnih glasila Narodnooslobodilačkog pokreta, sadržavao je u svom zaglavlju parolu „Smrt fašizmu - sloboda narodu“. Pozdrav je postao poznat nakon smrti vešanjem narodnog heroja Stjepana Steve Filipovića, komandira Kolubarske čete Valjevskog partizanskog odreda, u Valjevu 22. maja 1942. godine. Nakon što mu je je stavljen konopac, on je prkosno podigao ruke i osudio Nemce i njihove saradnike, uzvikujući: „Smrt fašizmu - sloboda narodu!“.

Pozdrav se vremenom sve više širio pa je kasnije postao zvanični pozdrav boraca i oficira Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije, a korišćen je i kao pozdrav u zvaničnim dokumentima NOVJ i NOP-a. Tekst partizanske zakletave objavljen maja 1943. godine u Biltenu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije na svom kraju sadržao je takođe slogan „Smrt fašizmu - sloboda narodu“.

Vidi još

uredi

Reference

uredi

Vidi još

uredi
  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.