Smerdis od Kapadokije

Smerdis je bio kralj (vjerojatnije satrap) Kapadokije sredinom 6. vijeka pne. Jedini izvor o ovom drevnom vladaru je historičar Diodor Sicilski[1] iz 1. vijeka pne., koji u svojim djelima „Historijska biblioteka“ spominje punu listu kapadokijskih vladara, no ona se nerijetko smatra fiktivnom[2].

Diodor spominje kako je Smerdis bio sin Gal, odnosno unuk Farnaka i perzijske princeze Atose[3], sestre Kambiza I. Diodor o vladavini Smerdisa ne spominje nikakve detalje, kao ni o vladavini njegova oca Gala odnosno sina Arijaramna. Ipak, spominje se kako je Smerdisov unuk Anaf I. pomogao Dariju Velikom i ostaloj petorici urotnika da 522. pne. svrgnu magijskog uzurpatora Gaumatu[4].

Budući da je historičar Diodor kronološki smjestio Smerdisa dvije generacije iza Farnaka (cca 600. pne.) odnosno dvije generacije prije Anafa I. (cca 520. pne.), čini se kako je Smerdis vladao sredinom 6. vijeka pne. Pokrajina Kapadokija je nakon bitke pomrčine 585. pne. pala u ruke Medijske Monarhije, a nakon nepuna četiri desetljeća (oko 547. pne.) Kir Veliki priključuje je Perzijskoj Monarhiji. Zbog ovog se pretpostavlja kako je Smerdis vladao kao vazalni vladar (satrap) spomenutih supersila. Moguće je kako je Diodor pomiješao Galovog sina Smerdisa od Kapadokije sa istoimenim sinom Kira Velikog (Smerdis ili Bardija), kao što je slučaj sa brojnim drugim kapadokijskim vladarima koje prati neusklađena kronologija i rodbinske veze, odnosno miješanje osobnih imena sa historijskim likovima čiji se identitet i kronologija smatraju historiografski ovjerenim. U svakom slučaju, Diodor spominje kako je Smerdisa naslijedio sin Arijaramno[5] kojeg se smatra prvim (službenim) kapadokijskim satrapom u službi Perzijske Monarhije.

Prethodnik: Vladar (satrap?) Kapadokije Nasljednik:
Gal Arijaramno

Izvori

uredi

Vanjske veze

uredi