Slobodni svijet (engleski: Free World) je izraz kojim se zajednički opisuju sve države današnjeg svijeta čije društveno-političko uređenje odgovara liberalnoj demokraciji u skladu s uvriježenim standardima današnjeg zapadnog svijeta (višestranačje, sloboda izražavanja i sl.).

Nastao je u SAD-u u doba Hladnog rata kada se prije svega koristio u propagandne svrhe protiv SSSR-a i njegovih saveznika u Istočnom bloku, nastojeći istaknuti političke i druge slobode koje su građani zapadnih država uživali, za razliku od građana tadašnjih komunističkih država. U stvarnosti je glavni kriterij za pripadnost "slobodnom svijetu" bilo savezništvo sa SAD, odnosno neprijateljstvo prema SSSR, pa su se tako članicama "slobodnog svijeta" smatrale i izrazito ne-demokratske, pa i totalitarne države kao što je bila Španija pod Francom, Grčka pod vojnom huntom između 1967. – 1974., Čile pod Pinochetom i Tajvan u doba Čang Kai-šeka, a uključujući i cijeli niz autokratskih režima u Trećem svijetu.

Amerocentrična priroda se tom pojmu pripisivala i na temelju toga što se za predsjednika SAD koristila neslužbena titula "vođa slobodnog svijeta".

Od završetka Hladnog rata izraz je gotovo potpuno iščezao iz upotrebe, s obzirom da za njega, zbog američke i zapadne pobjede, više nije bilo potrebe, a i zbog toga što ga u dijelu javnosti SAD i drugih vodećih zemalja smatraju ne samo anakronim, nego i politički nekorektnim. Nakon toga se uglavnom koristi u retorici desničarskih političkih stranaka kako bi se istakle razlike zapadnih zemalja i kultura u odnosu na ostatak svijeta. Kao primjer može poslužiti česta upotreba tog pojma od strane hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana koji je njome nastojao istaknuti pripadnost Hrvatske zapadnim vrijednostima, za razliku od "komunističke", "bizantske" i "orijentalne" Srbije.

Povezano