Slikanje portreta

V. Portret za općenitiji pojam.
Službeni kineski dvorski portret carice, odnosno supruge cara Qinzonga (1100–1161)

Slikanje portreta je žanr slikarstva kome je cilj prikazati vizualni izgled predmeta, i to najčešće ljudskog bića (mada se ponekad mogu portretirati životinje, kućni ljubimci ili čak i predmeti). Osim slikanjem, portretirati se može i rezbarenjem, litografijom, fotografijom, odnosno videom i digitalnim medijima.

Portretisti stvaraju svoja djela najčešće po narudžbi, za javne i privatne osobe, iako ponekad mogu biti potaknuti i osjećajima prema osobi koju potretiraju. Portreti se stvaraju kako bi predstavljali važne državne ili porodične ličnosti i događaje, odnosno bili podsjetnik budućim generacijama.

Portreti su tradicionalno bilježili likove uglavnom moćnih i bogatih osoba. Tek kasnije je postalo uobičajeno za osobe iz srednje klase da naručuju portrete sebe, svojih kolega i članove porodica. Danas se portreti naručuju od strane vlada, korporacija, klubova, organizacija i pojedinaca.