Slavko Vukšić

Slavko Vukšić (Šaptinovci, 24.3. 1949. - ) je hrvatski poduzetnik i političar. Radio je kao inženjer sigurnosti u radu u INA-i, a od 1987. do 1995. direktor Zanatske zadruge Obrtnik. Godine 1993. je nakon privatizacije postao vlasnik tvrtke Kamenolom Gradac d.d. Kao član regionalističke Slavonsko-baranjske hrvatske stranke je na izborima 1995. godine izabran u Hrvatski sabor. Nju je napustio kako bi osnovao Demokratsku stranku hrvatske ravnice. U dva mandata je bio dogranonačelnik Našica, a na lokalnim izborima 2009. je postao član Gradskog vijeća.

Slavko Vukšić je 2009. postao jedan od 12 kandidata koji se natječu na predsjednika Republike.