Riječju slama nazivaju se osušene stabljike svih vrsta strnih žita (pšenica, raž, ovas, ječam...) koje ostanu poslije vršidbe. Neki rječnici [1] u slamu ubrajaju i osušene stabljike mahunarki koje ostaju poslije izdvajanja sjemena.

Okrugle bale slame
Šešir od slame

Sijeno uredi

Sijeno nije isto što i slama. Sijeno se pravi od krmnih biljaka (prije svega od trave, ali i od npr. djeteline), koje su pokošene i osušene na vazduhu. Sijeno se prvenstveno koristi kao krmivo.

Koristi od slame uredi

Slama se takođe donekle koristi kao krmivo (pomiješano sa sijenom), ali se uglavnom koristi kao prostirka za domaće životinje, kao biogorivo, građevinski materijal (npr. za pokrivanje kuća, nastambi za stoku i drugih objekata), kao sirovina za proizvodnju aglomerisanih materijala, materijal za izradu kućnih ukrasnih predmeta i umjetničkih djela, a može se koristiti i za proizvodnju papira i sl.

Galerija uredi

Vidi još uredi

Napomene uredi

  1. Vladimir Anić: "Rječnik hrvatskoga jezika", "Novi Liber", Zagreb, 1998.