Slaganje sila je proces u fizici u kome se dve ili više sila sabiraju u jednu, rezultujuću silu. Njihov zbir se izračunava pomoću vektorske jednačine i zavisi od ugla koji zaklapaju sile. Za grafičko predstavljanje koriste se pravila paralelograma i poligona. Fr=F1+F2[1].

Primer slaganja dve sile

Vrste razlaganja uredi

Kolinearne sile uredi

Kolinearne sile su one čiji su pravci isti, a smerovi isti ili različiti. Grafičko predstavljanje je u zavisnosti od smerova, pa postoje dva prikaza:

  • grafičko predstavljanje kada su sile istog pravca i smera
  • grafičko predstavljanje kada su sile istog pravca, a različitog smera

Rezultanta za sile čiji su pravci istog smera je uvek njihov zbroj i u smeru je obe sile, dok rezultanta kod sila sa različitim smerom je jednaka razlici te dve sile i u pravcu je veće komponente.

Grafičko predstavljanje uredi

Pravilo paralelograma uredi

Grafičko izračunavanje rezultantne sile preko pravila paralelograma se koristi u većini slučajeva. Konstruisanjem nedostajućih stranica koje su jednake datim silama komponentama dobija se traženi paralelogram. Povlačenjem strelice od preseka datih sila prema preseku dodatih zamišljenih stranica dobija se tražena rezultanta. Smer rezultujuće sile je uvek suprotan od smera preseka sila.

Pravilo poligona uredi

Grafičko izračunavanje rezultantne sile preko pravila poligona se koristi ređe zbog veće mogućnosti greške. Rezultanta se dobija spajanjem osnove prve i napadne tačke druge. Smer rezultante se nalazi u napadnoj tački druge sile.

Reference uredi

  1. M. Kuka, Elementarna fizika — kroz teoriju, primere, zadatke i rešenja, Beograd 2003.

Vidi još uredi

Spoljašnje veze uredi