Skribonija (Scribonia, 68. pne. - 16. n.e.) je bila rimska plemkinja iz doba prijelaza Republike u Carstvo, najpoznatija kao druga supruga Oktavijana i majka njegove jedine kćeri Julije Starije.

Scribonia u "Promptuarii Iconum Insigniorum "

Podaci o njenom ranom životu su oskudni, odnosno predmet špekulacija među historičarima. Skribonija se rodila kao kćer Lucija Skribona Libona, za koga se vjeruje da je bio pretor godine 80. pne. Vjeruje se da joj je prvi muž bio konzul Gnej Kornelije Lentul Marcelin, te da je s njim imala sina po imenu Kornelije Marcelin, a koji je umro u djetinjstvu. Njen drugi suprug je bio Publije Kornelije Scipion Salviton, te je s njime imala sina Publija i kćer Korneliju.

Od drugog muža se razvela godine 40. pne. zato što se s njom nastojao oženiti Oktavijan. Razlog za brak je bio političke prirode - njen brat Lucije je bio pristaša Seksta Pompeja čija je flota remetila dovoz žita i drugih roba u Rim i tako potkopavala Oktavijanov i autoritet Drugog trijumvirata. Oktavijan se nadao kako će preko Lucija postići reapprochement sa Pompejem, a što se na kraju dogodilo. Prema Skriboniji, pak, Oktavijan nije osjećao ljubav te antički izvori brak opisuju kao nesretan; Skribonija, koja je od Oktavijana bila starija nekoliko godina, stalno ga je uznemiravala svojim prohtjevima te se Oktavijan s njome razveo godine 39. pne. čim je upoznao Liviju. Kćer Juliju je rodila na dan razvoda, ali je Julija djetinjstvo provela s ocem. Kada je Julija osuđena na izgnanstvo, Skribonija je molila Oktavijana da dozvoli da je prati.