Skalar (matematika)

Skalar je pojam iz matematike prisutan i u fizici, koji je uveden prvenstveno da bi se razlikovale veličine koje se pojavljuju u prirodi, a imaju pravac i smer. Skalar je, dakle, veličina koja nema svoj pravac i smer, kao što to ima vektor. Njegova je vrednost uvek realan broj.

Primer skalara je zapremina, masa, temperatura i energija.

Vidi još

uredi