a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Šahovske
figure
Kralj
Kraljica
Top
Lovac
Skakač
Pešak

Skakač ili konj šahovska je figura. Oba igrača počinju partiju s dva skakača svaki, postavljenim levo od levog lovca i desno od desnog lovca. U algebarskoj notaciji, početna polja su b1 i g1 za bele, a b8 i g8 za crne skakače.

Skakač se kreće na taj način što u jednom potezu može da dođe na polje koje je od njega udaljeno dve kolone i jednu vrstu ili obratno (dve vrste i jednu kolonu). Za razliku od ostalih figura, skakač može da "preskače" figure koje mu se nađu na putu. Kao i ostatak figura, skakač jede protivničku figuru tako što zauzme polje na kome se ona do tada nalazila. Kao posledica načina kretanja, skakač koji se nalazi na belom polju u sledećem potezu može da dođe samo na crna polja i obratno.

Smatra se da su skakači u snazi približno jednaki lovcima, dok su od ostalih figura (osim pešaka) slabiji. Skakači su najdelotvorniji kada su u blizini centra ploče, s više dostupnih polja na raspolaganju. Vrednost skakača je relativno veća u zatvorenim pozicijama. Skakačima i lovcima vrednost raste kada pod potporom drugih figura (poput pešaka) stvaraju uporišta i aktivno napredovaju u protivnički teritorij.