Sjeverna Afrika u antici

Područje Sjeverne Afrike u antičkom periodu je bilo poznato po nizu važnih događaja, kao i lokacija na kojoj se razvilo nekoliko poznatih civilizacija, država, odnosno potekle mnoge značajne ličnosti. Područje Sjeverne Afrike u dolini Nila je u 4. milenijumu pne. postalo jezgrom kulture, odnosno države koja će kasnije postati poznato kao Drevni Egipat, te imati značajan uticaj na područja Mediterana i Bliskog Istoka. Zapadno od doline Nila su živjela plemena i narodi koji će se kasnije početi nazivati Berberima, a koji su s vremenom počeli razvijati vlastitu civilizaciju i kulturu. Oko 900. pne. na obale Sjeverne Afrike počinju dolaziti feničanski trgovci i osnivati male trgovačke kolonije. Jedna od njih - Kartagina - osnovana 816. pne. se s vremenom nametnula kao trgovačka, kulturna, a potom politička i vojna sila na zapadnom Mediteranu. Moć Kartagine je u 3. vijeku pne. oslabila nakon poraza u prva punska rata, da bi sama Kartagina bila razorena 146. pne. To slabljenje su prije svih iskoristile dva berberska kraljevstva - Numidija i Mauretanija - od kojih je prethodno, pod dugom i uspješnom vlašću kralja Masinise, doživjelo zlatno doba. Od 2. vijeka pne. u Sjevernu Afriku se počinju doseljavati Rimljani, koji su osvojili područje današnjeg Tunisa i od njega stvorili provinciju Afriku. Za vrijeme građanskih ratova u 1. vijeku pne. Rim je anektirao Numidiju, a u 1. vijeku i Mauretaniju. Pod rimskom vlašću područja Sjeverne Afrike doživljavaju snažan ekonomski i kulturni razvoj te postaju jedna od najprosperiternijih područja Rimskog Carstva. U 2. vijeku u Sjevernu Afriku počinje prodirati kršćanstvo, i to će područje postati jedno od glavnih uporišta nove vjere u Carstvu. U 5. vijeku su Sjevernu Afriku, koristeći slabljenje Carstva, osvojili Vandali i tamo stvorili državu koja će se održati sve do početka 6. vijeka kada je Sjeverna Afrika pala pod bizantsku vlast. Ta je vlast potrajala oko sto godina, prije nego što je Sjeverna Afrika pala pod vlast muslimanskih osvajača u 7. vijeku.

Reference

uredi