Śetva je sijanje śemena različitih biljnih vrsta. Śetva se obično obavlja na početku vegetacije (proljetna śetva) ili pri kraju vegetacije (jesenska śetva). Vrijeme śetve zavisi i o pojedinoj biljnoj vrsti.

Śetva sijačicom.

U proljeće se sije, kada dođe do odgovarajuće temperature i vlažnosti tla. U previše hladnom tlu śeme klije presporo ili uopšte ne klije. Prije śetve tlo se priprema poljoprivrednim radovima kao što su: oranje, mrcvarenje, tanjuranje, čime se tlo usitnjava, rahli i provjetrava. Dodaju se i đubriva, koja prihranjuju tlo. Mogu biti prirodna đubriva poput stajskog đubriva ili vještačka (NPK (natrijum-fosfor-kalijum), Urea, KAN).

Śetva se obavlja mašinama kao što su sejalice, mašine za hidrośetvu ili rjeđe ručno. Śeme se prije śetve obrađuje i tretira protiv bolesti najčešće u proizvodnim pogonima i dolazi u trgovine spremno za śetvu.

Kada se śetva obavlja u jesen, biljka ima vremena za razvoj korijenovog sustava i spremnije dočeka proljeće. U jesen se sade vrste, koje mogu preživjeti mraz, snijeg i zimsku studen poput pšenice.

Sijanje mašina povećava brzinu i tačnost. Osim poljoprivrednih kultura sije se i śeme šumskih vrsta drveća, śeme cvijeća i dr. Za neke vrste drveća, prije śetve potrebno je učini predśetvenu pripremu. Dubina śetve zavisi o vrsti.