Sjetva ili setva je sijanje semena različitih biljnih vrsta. Setva se obično obavlja na početku vegetacije (proljetna setva) ili pri kraju vegetacije (jesenska setva). Vrijeme setve zavisi i o pojedinoj biljnoj vrsti.

Setva sijačicom.

U proljeće se sije, kada dođe do odgovarajuće temperature i vlažnosti tla. U previše hladnom tlu seme klije presporo ili uopšte ne klije. Prije setve tlo se priprema poljoprivrednim radovima kao što su: oranje, mrcvarenje, tanjuranje, čime se tlo usitnjava, rahli i provjetrava. Dodaju se i đubriva, koja prihranjuju tlo. Mogu biti prirodna đubriva poput stajskog đubriva ili vještačka (NPK (natrijum-fosfor-kalijum), Urea, KAN).

Setva se obavlja mašinama kao što su sejalice, mašine za hidrosetvu ili rjeđe ručno. Seme se prije setve obrađuje i tretira protiv bolesti najčešće u proizvodnim pogonima i dolazi u trgovine spremno za setvu.

Kada se setva obavlja u jesen, biljka ima vremena za razvoj korijenovog sustava i spremnije dočeka proljeće. U jesen se sade vrste, koje mogu preživjeti mraz, snijeg i zimsku studen poput pšenice.

Sijanje mašina povećava brzinu i tačnost. Osim poljoprivrednih kultura sije se i seme šumskih vrsta drveća, seme cvijeća i dr. Za neke vrste drveća, prije setve potrebno je učini predsetvenu pripremu. Dubina setve zavisi o vrsti.