Sistem dvanaest rangova

Sistem Dvanaest razina kapa i rangova (冠位十二階 Kan'i Jūnikai?) je sistem činova japanske državne uprave, uspostavljen 603. godine, i poznat kao prvi od sličnih sistema u Asuka periodu japanske historije. Temeljio se na sličnim sistemima koji su već bili postojali u Kini pod dinastijom Sui, odnosno korejskim državama Paekche i Koguryŏ. Glavna značajka su mu bile svilene te zlatom i srebrom ukrašene kape koje su nosili činovnici i velikodostojnici, odnosno pero koje je označavalo njihov čin. Rangovi su sistemu su označavali višu i nižu razinu jedne od konfucijanskih vrlina: vrlina ( toku?), benevolentost ( jin?), pristojnost ( rei?), iskrenost ( shin?), pravda ( gi?) i znanje ( chi?).

Osnovna razlika između novog i ranijeg kabane sistema je bila u tome što je prethodni bio temeljen na nasljedstvu, a novi dozvoljavao unapređenja prema zaslugama. Jedan od boljih primjera unapređenja u skladu sa novim sistemom je Ono no Imoko. Kada je Imoko godine 607. prvi put poslan na kineski dvor dinastije Sui, bio je Viša pristojnost (5. čin), ali je na kraju unaprijeđen u Višu Vrlinu zbog zasluga, posebno za vrijeme drugog puta na dvor Suija 608.

Sljedeća tablica označava različite rangove i boje za koje se vjeruje da su bile određene za svaki od njih.[1]

Rang Kanji Romaji Srpskohrvatski
1 大徳 Daitoku Viša Vrlina
2 小徳 Shōtoku Niža Vrlina
3 大仁 Daijin Viša Benevolentnost
4 小仁 Shōjin Niža Benevolentnost
5 大礼 Dairei Viša Pristojnost
6 小礼 Shōrei Niža Pristojnost
7 大信 Daishin Viša Iskrenost
8 小信 Shōshin Niža Iskrenost
9 大義 Daigi Viša Pravda
10 小義 Shōgi Niža Pravda
11 大智 Daichi Više Znanje
12 小智 Shōchi Niže Znanje

Reference uredi

  1. Yoshimura, Takehiko: 'Kodai Ōken no Tenkai (古代王権の展開)', p. 126. Shūeisha, 1999.