Sinusno ravnalo

Sinusno ravnalo služi za točno postavljanje kuta kod kontrolnika i steznih naprava. Sastoji se od ravnala i dva valjkasta kalibra s potpuno istim promjerima. Spojnica njihovih središta mora biti potpuno paralelna s rubom ravnala. Udaljenost između središta valjaka mora biti poznata i obično je 100 – 200 mm. Zbog dobrog nalijeganja i točnih rezultata preporučuje se ispod valjaka postaviti mjerne pločice ili etalone. [1]

Sinusno ravnalo s hipotenuzom od 100 mm (gore)

Kut se računa prema trigonometrijskoj funkciji sinusa kuta. Udaljenost između središta valjaka je hipotenuza, a okomiti razmak je nasuprotna kateta kutu u pravokutnom trokutu. [2]

Izvori uredi

  1. [1] "Mjerenje i kontrola u alatničarstvu", Industrijska strojarska škola, Zagreb, 2011.
  2. "Sredstva za mjerenje", Tehnički fakultet Rijeka, Izv.prof.dr.sc. Branimir Barišić, 2011.