Sinteza (filozofija)


Reč grčkog porekla (synthesis)sastavljanje, spoj, spajanje; Spajanje više delova u celinu (npr. pojam je sinteza, tj.spoj više raznih oznaka u celinu);sinteza ili sintetička metoda, progresivna metoda, jedna od istražnih ili heurističkih metoda; put ili polaženje od prostijeg kao poznatog, istinitog, ka složenijim istinama dovodjenjem u vezu tih prostijih istina (npr. Euklidova geometrija izgradjena je sintetičkom metodom); put od delova ka celini; postupak kojim se od suprotnih pojmova (teze i antiteze) stvara viši pojam u kome su suprotnosti uklonjene (dijalektička metoda); hemijski postupak stvaranja neke materije spajanjem, jedinjenjem njenih sastojaka, elemenata; suprotno od alanize.