Koordinate: 28° 32' 18" SG Š, 33° 58' 24" IGD

Sinajska gora (Sinaj; Mojsijeva gora) je planina na južnom delu Sinajskog poluostrva u Egiptu, sa najvišim vrhom od 2.285 m. Poznata je u jevrejskoj, hrišćanskoj i muslimanskoj tradiciji kao mesto gde je Mojsije primio Deset zapovesti.

Manastir Svete Katarine
Planine Sinaja – pejzaž

Po biblijskom predanju tu u pustinji su Jevreji i Mojsije proveli 40 godina lutajući iz egipatskog ropstva, tražeći obećanu zemlju Hanan. Na Sinaju su ljudi preko Mojsija dobili Deset Božijih zapovesti.

U Sinajskoj pustinji na mestu gde se Mojsiju javio Gospod JHVH (oko 1400 godine pre Hrista), 330. godine carica Jelena, majka cara Konstantina Velikog, podigla je kapelu posvećenu Bogorodici. Kasnijom dogradnjom je nastao najstariji hrišćanski manastir Svete Katarine, koji se nalazi na jugu Sinajskog poluostrva.