Simboli u elektronici

Simbol u elektronici je piktogram koji se koristi za predstavljanje različitih električnih i elektroničkih komponenti ili funkcija, poput žica, baterija, otpornika i tranzistora, u šematskom dijagramu električnog ili elektronskog kola.

Uobičajeni elektronski simboli.

Ovi su simboli danas uglavnom međunarodno standardizirani, ali se mogu razlikovati od zemlje do zemlje ili inženjerske discipline, na temelju tradicionalnih konvencija.[1] U savremenim šemama elektronskih kola koristi se nekoliko stotina simbola, ali za efikasan rad je neophodno zapamtiti svega nekoliko desetina, dok se ostali mogu potražiti u priručnicima i knjigama kada zatrebaju.[2]

Vrste simbola

uredi

Simboli se mogu podeliti u četiri kategorije: [3]

Oznake komponenti

uredi

Simbol komponente na šemi često prati jedna ili više sledećih oznaka: [4]

 • Referentna identifikaciona oznaka: Identifikaciona oznaka, na primer R1 ili Q3. Prihvaćeno je da se za tip komponente koristi slovo. Obično se R koristi za otpornik, C za kondenzator, D za diodu, L za induktivni kalem, T za transformator, Q za tranzistor i U ili IC za integrisano kolo. Ako u kolu postoji više komponenata istog tipa, brojčani sufiks (R3, na primer) identifikuje određenu komponentu.
 • Kataloški broj: Koristi se ako je komponenta standardna, ako je reč o tranzistoru ili integrisanom kolu, ili ukoliko proizvođač koristi oznake za obeležavanje svojih proizvoda. Primera radi, ta oznaka može biti 2N2222 (često koriščen tranzistor) ili 555 (tip integrisanog kola koje se koristi u uređajima za merenje vremena).
 • Vrednost: Koristi se ako komponenta nema kataloški broj. Vrednosti se najčešće koriste za otpornike i kondenzatore. Na primer, kada se koristi neki otpornik, vrednost otpora (u omima) može biti navedena pored simbola otpornika ili referentne identifikacione oznake.
Oznaka Komponenta
C kondenzator
D dioda
IC (ili U) integrisano kolo
L induktor
LED svetleća dioda
Q tranzistor
R otpornik
RLY relej
T transformator
XTAL kristal

Šematski dijagram

uredi
Glavni članak: Elektronska shema
 
Šema prostor elektronskog kola koje ima napajanje, LED i otpornik.

Elektronska šema ili šematski dijagram je grafički prikaz električnog kola. Šematski dijagram pokazuje kako su povezane komponente u kolu, i služi kao neka vrsta mape za pravljenje elektronskih kola. Na šemama su prikazani elektronski simboli koji predstavljaju komponente i linije koje predstavljaju način njihovog povezivanja. [5] Sheme imaju dve osnovne svrhe: [6]

 • Pokazuju kako da reprodukujete kolo. Čitanjem šeme, prepoznavanjem simbola i praćenjem njihovih međusobnih veza, možete napraviti kolo prikazano na šemi.
 • Omogućavaju da razumete kako kolo radi, kako bi se ono moglo popraviti ili zameniti neipravna komponenta.

Izvori

uredi
 1. Gordon McComb i Earl Boysen, Elektronika za neupućene (str. 110), Beograd, 2007.
 2. Gordon McComb i Earl Boysen, Elektronika za neupućene (str. 110), Beograd, 2007.
 3. Gordon McComb i Earl Boysen, Elektronika za neupućene (str. 110), Beograd, 2007.
 4. Gordon McComb i Earl Boysen, Elektronika za neupućene (str. 115), Beograd, 2007.
 5. Gordon McComb i Earl Boysen, Elektronika za neupućene (str. 109), Beograd, 2007.
 6. Gordon McComb i Earl Boysen, Elektronika za neupućene (str. 110), Beograd, 2007.

Vidi još

uredi