Sima Milošević

Simo Milošević (18961943), lekar, učesnik Narodnooslobodilačke borbe i član Izvršnog odbora AVNOJ-a.

Simo Milošević
Dr. Simo Milošević
Rođenje1896.
Smrt1943. (dob: 46–47)
Uzrok smrtifizička likvidacija
Zanimanjeljekar, političar
Poznat/a poučešću u NOB-u
Politička partijaKomunistička partija Jugoslavije

Biografija uredi

 
Dr. Simo Milošević, za vreme NOR-a, govori narodu o merama zdravstvene zaštite.

Rođen je 5. septembra 1896. godine u selu Kamenari u Boki kotorskoj. Kao mladić, krajem Prvog svetskog rata, pomagao je pobunu mornara u Boki kotorskoj. Doktorirao je 1926. godine, a potom je u Hamburgu i Parizu specijalizovao bakteriologiju. Kao lekar i profesor na Medicinskom fakultetu Beogradskog univertiteta, bio je privržen studentskom revolucionarnom pokretu, zbog čega je hapšen 1933. i 1939. godine. Intenzivno se bavio naučnim radom i napisao je oko 70 naučnih radova iz oblasti medicine, koji su objavljeni u zemlji i inostranstvu.

Učesnik je Narodnooslobodilačke borbe od 1941. godine, a član Komunističke partije Jugoslavije od 1942. godine. Najpre je radio pri Glavnom štabu NOP odreda Crne Gore, Boke i Sandžaka i rukovodio zdravstvenom službom na oslobođenoj teritoriji. Predsedavao je skupštinom crnogorskih i bokeljskih rodoljuba u manastiru Ostrogu, 8. februara 1942. godine. Bio je većnik Prvog zasedanja AVNOJ-a, održanog 26. novembra 1942. godine u Bihaću, na kome je izabran za člana Izvršnog odbora Antifašističkog vaća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ).

Za vreme Pete neprijateljske ofanzive, juna 1943. godine, bio je teško ranjen i prebačen u selo Vrbnicu. Tamo su ga, zajedno sa pesnikom Ivanom Goranom Kovačićem, četnici zarobili i ubili.

Literatura uredi