Sifnijska riznica

Sifnijska riznica je zgrada koju je grad-država Sifnos podigao u Delfima i posvetio bogu Apolonu, zaštitniku tamošnjeg proročišta.