Shibtu

Shibtu je bila princeza Yakhmada. Udala se za kralja grada-države Mari Zimrilima s kojim je imala najmanje osam kćeri. Bila je jedna od nekoliko žena Zimrilina. Neke od njih je dala da se udaju za poglavare lokalnih gradova, a dve su postale sveštenice. Korespondencija kraljice, kralja i njegovih kćerki pokazuje da je Shibtu ubedila Zimrilima da ceni njihove upravne sposobnosti. Kći Kiru je postala i očevom zaslugom gradonačelnicom obližnjeg grada.

Pločica Zimri-Lina, cca. 1780 Muzej Louvre