Za ostala značenja, vidi Shishi (razvrstavanje).
Qiao Wang (譙王)
Porodično ime: Shi (石; shí)
Osobno ime: Shi (世, shì)
Posthumno ime: Nema

Shi Shi (石世) (339–349) bio je kratkotrajni car Jie/kineske države Kasniji Zhao. Bio je najmlađi sin cara Shi Hua, a majka mu je bila Shi Huova treća supruga carica Liu. Nakon što je godine 348. Shi Hu dao pogubiti svog krunskog princa Shi Xuana, dvorski službenik Zhang Chai ga je nagovorio da Shi Shija proglasi novim krunskim princom, iako su od njega bili stariji prinčevi Shi Zun i Shi Bin. Nakon Shi Huove smrti Shi Shi je postao car, a carica Liu je postala regentica - po njenom naređenju je Shi Bin pogubljen, a Shi Zun protjeran. Međutim, Shi Zun je na svoju stranu stavio vojsku i organizirao puč u kome su svrgnuti, a potom pogubljeni njegov brat i carica Liu. Shi Shi je na prijestolju bio tek 33 dana.


Reference uredi

Princ od Qiaoa
Rođen/a: 339 Umro/la: 349
Kraljevske titule
Prethodi:
Shi Hu
Car Kasnijeg Zhaoa
349
Carica majka Liu (349)
Slijedi:
Shi Zun
Pretendirane titule
Prethodi:
Shi Hu
— TITULARNI —
car Kine
349
Razlog za neuspjeh sukcesije:
Šesnaest kraljevstava
Slijedi:
Shi Zun