Servicij (latinski: Servitium) bio je grad u Donjoj Panoniji, na granici s Gornjom Panonijom, koji je ležao uz reku Savu, na putu između Siscije i Sirmija.[1][2] U Ptolemejevoj Geografiji (2. vek) ovaj se grad naziva Serbinon (Σέρβινον),[3] budući da u starogrčkom nema glasa v, i verovatno je odatle transliteracija s b ušla u Ravensku kosmografiju (kraj 6. veka), gde se ovaj grad naziva Serbicij (latinski: Serbitium).[4] O položaju Servicija postoji više teorija, na primer da se nalazio na lokalitetu današnjeg naselja Sjeverovci, gde su se susretali putevi koji su iz Sirmija i Siscija polazili prema Saloni.[5] Drugi veruju da se Servicij nalazio na lokalitetu Stare Gradiške.[6]

ReferenceUredi

LiteraturaUredi