Senadin Musabegović

Senadin Musabegović, rođen u Sarajevu 1970. godine, je bosanskohercegovački esejist i pjesnik. Završio je Filozofski fakultet u Sarajevu. Političku filozofiju diplomirao je na Sienskom univerzitetu u Italiji kod prof. Petera Wagnera sa radom "Subjekat, Moć, Maska", a doktorirao na Evropskom institutu u Firenci kod prof. Petera Wagnera sa temom "Rat - konstitucija totalitarnog tijela".

Kao gostujući profesor držao je predavanja na evropskim i američkim univerzitetima. Priče, eseje i poeziju počinje objavljivati u ratu. 1995. godine izdaje svoju prvu knjigu poezije, "Udarci tijela", a drugu knjigu poezije "Odrastanje domovine" izdaje 1999. godine. Dobitnik je nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine i nagrade "Planjaks".

Njegovi radovi su prevođeni na engleski, poljski, italijanski, švedski i arapski jezik.

Djela uredi

Nagrade uredi