Sekularizacija ili, rjeđe, posvjetovljenje, u najširem smislu označava proces kojim neki objekt, institucija, područje ili društvo u cjelini gubi eksplicitno religijska, odnosno na taj način stiče svjetovna (sekularna) obilježja. U užem smislu se pod time podrazumijeva nastojanje da se u praksi ostvari ideal odvajanja crkve od države, odnosno stvori sekularna država.

Vidi još uredi