Seksagenarni ciklus

Kineski seksagenarni ciklus ("šezdesetični ciklus", kineski: 六十花甲; pinyin: liùshí huājiǎ), poznat i kao Stabla-i-Grane (kineski: 干支, pinyin: gānzhī), ciklus je od šezdeset oznaka korišćenih za beleženje dana ili godina. Kao sredstvo za beleženje dana se javlja već u prvim kineskim pisanim tekstovima, na proročišnim kostima iz Dinastije Shang (pozni drugi milenijum pne.). Beleženje godina ovim ciklusom počinje oko polovine 3. veka pne.[1]. Ciklus i njegove varijacije su bili važan deo historijskih kalendarskih sistema u azijskim zemljama pod uticajem Kine, naročito Japanu, Koreji i Vijetnamu, pa i Iranu. Ovaj tradicionalni metod označavanja dana i godina više nema neku značajniju ulogu u modernom kineskom računanju vremena ili zvaničnom kalendaru, ali se koristi u kineskoj astrologiji.

Godina Zmaja 2024/25

Princip

uredi

Svaka oznaka šezdesetogodišnjeg ciklusa se sastoji od dva kineska znaka, gde prvi predstavlja oznaku iz ciklusa deset Nebeskih stabala, ili debala (天干; tiāngān) a drugi iz ciklusa dvanaest Zemaljskih grana (地支; dìzhī). Tako prva oznaka (jia-zi 甲子) kombinuje prvo nebesko stablo (jia 甲) sa prvom zemaljskom granom (zi 子). Druga oznaka (yi-chou 乙丑) kombinuje drugo stablo sa drugom granom itd., čime se stvara ukupno 60 različitih oznaka koje se ponavljaju (60 je najmanji zajednički sadržalac za 10 i 12).

Šezdesetični ciklus je posvedočen kao način beleženja dana od najstarijih zapisa u Kini, Zapisa na oklopima kornjača, počevši od 13. veka pne. Skoro svaki takav zapis uključuje i datum u ovom formatu. Upotreba ciklusa dana se nastavila i tokom Dinastije Zhou i ostala je uobičajena i u periodu Dinastije Han.

Skoro svi datumi u Analima Proljeća i Jeseni, hronološkom popisu događaja od 722 do 481. pne., koriste ovaj sistem za beleženje datuma, u kombinaciji sa vladarskim godinama i mesecima (lunacijama). Pomračenja zabeležena u Analima svedoče o neprekinutom kontinuitetu u seksagenarnom broju dana od tog perioda nadalje. Verovatno da taj kontinuitet seže do prve pojave ciklusa u periodu Shang[2].

Godine

uredi

Upotreba seksagenarnog ciklusa za beleženje godina je mnogo skorija. Najstariji dokument s takvom upotrebom je jedan dijagram među rukopisima na svili iz jedne grobnice na lokalitetu Mawangdui, zapečaćene 168. pne.. Beleška koja označava prvu godinu vladavine Qin Shi Huanga (246. pne.) primenjena je na dijagram uz poziciju termina iz seksagenarnog ciklusa (52. od 60, yi-mao 乙卯) koji odgovara toj godini[3]. Upotreba ciklusa za beleženje godina u administrativne svrhe je postala uobičajena tokom Zapadne Dinastije Han (202 pne. - 8. n.e.). Redosled godina je neprekinut od tada[4]: tekući ciklus je započet 1984 (tj. bila je to godina jia-zi 甲子). Obratite pažnju da godine 60-ciklusa počinju kineskom novom godinom (negde u periodu 21. januar - 20. februar), a ne 1. januara.

Deset Nebeskih stabala

uredi
Br. Nebesko
Stablo
Kinesko
ime
Japansko
ime
Korejsko
ime
Vijetnamsko
ime
Yin yang Wu xing
Mandarinski
(Pinyin)
Kantonski
(Jyutping)
Onyomi Kunyomi sa odg.
kanji-em
Latinica Hangul
1 jiǎ gaap3 kō (こう) kinoe (木の兄) gap giáp yang drvo
2 jyut3 otsu (おつ) kinoto (木の弟) eul ất yin
3 bǐng bing2 hei (へい) hinoe (火の兄) byeong bính yang vatra
4 dīng ding1 tei (てい) hinoto (火の弟) jeong đinh yin
5 mou6 bo () tsuchinoe (土の兄) mu mậu yang zemlja
6 gei2 ki () tsuchinoto (土の弟) gi kỷ yin
7 gēng gang1 kō (こう) kanoe (金の兄) gyeong canh yang metal
8 xīn san1 shin (しん) kanoto (金の弟) shin tân yin
9 rén jam4 jin (じん) mizunoe (水の兄) im nhâm yang voda
10 guǐ gwai3 ki () mizunoto (水の弟) gye quý yin

Dvanaest Zemaljskih grana

uredi
Br. Zemaljska
Grana
Kinesko
ime
Japansko
ime
Korejsko
ime
Vijetnamsko
ime
Vijetnamski
zodijak
Kineski
zodijak
Odgovarajući
sati
Mandarinski
(Pinyin)
Kantonski
(Jyutping)
Onyomi Kunyomi Latinica Hangul
1 zi2 shi ne ja Miš (chuột) Miš () 23:00 - 01:00
2 chǒu cau2 chū ushi chuk sửu Vo(l) (trâu) Vo () 01:00 - 03:00
3 yín jan4 in tora in dần Tigar (hổ/cọp) Tigar () 03:00 - 05:00
4 mǎo maau5 u myo mẹo/mão Mačka (mèo) Zec* () 05:00 - 07:00
5 chén san4 shin tatsu jin thìn Zmaj (rồng) Zmaj () 07:00 - 09:00
6 zi6 shi mi sa tỵ Zmija (rắn) Zmija () 09:00 - 11:00
7 ng5 go uma o ngọ Konj (ngựa) Konj () 11:00 - 13:00
8 wèi mei6 mi or bi hitsuji mi mùi Koza (dê) Koza () 13:00 - 15:00
9 shēn san1 shin saru shin thân Majmun (khỉ) Majmun () 15:00 - 17:00
10 yǒu jau5 tori yu dậu P(ij)evac (gà) P(ij)evac () 17:00 - 19:00
11 seot1 jutsu inu sul tuất Pas (chó) Pas () 19:00 - 21:00
12 hài hoi6 gai i hae hợi Svinja (heo) Svinja () 21:00 - 23:00

*Imena nekih životinja se mogu prevesti na više načina (miš može biti pacov/štakor odn. uopštenije glodar/glodavac). Vijetnamci imaju Mačku umesto Zeca.

Seksagenarni ciklus

uredi
Br. Stablo-Grana Kinesko ime Korejsko ime Japansko ime Vijetnamsko ime Asocijacija n.e. pne. n.e.
1 甲子 jiǎ-zǐ gapja 갑자 kōshi(kasshi)/kinoe-ne Giáp Tý Yang Drvo Miš 4 57 1984
2 乙丑 yǐ-chǒu eulchuk 을축 itchū/kinoto-ushi Ất Sửu Yin Drvo Vo(l) 5 56 1985
3 丙寅 bǐng-yín byeongin 병인 heiin/hinoe-tora Bính Dần Yang Vatra Tigar 6 55 1986
4 丁卯 dīng-mǎo jeongmyo 정묘 teibō/hinoto-u Đinh Mão Yin Vatra Zec 7 54 1987
5 戊辰 wù-chén mujin 무진 boshin/tsuchinoe-tatsu Mậu Thìn Yang Zemlja Zmaj 8 53 1988
6 己巳 jǐ-sì gisa 기사 kishi/tsuchinoto-mi Kỷ Tỵ Yin Zemlja Zmija 9 52 1989
7 庚午 gēng-wǔ gyeongo 경오 kōgo/kanoe-uma Canh Ngọ Yang Metal Konj 10 51 1990
8 辛未 xīn-wèi shinmi 신미 shinbi/kanoto-hitsuji Tân Mùi Yin Metal Koza 11 50 1991
9 壬申 rén-shēn imshin 임신 jinshin/mizunoe-saru Nhâm Thân Yang Voda Majmun 12 49 1992
10 癸酉 guǐ-yǒu gyeyu 계유 kiyū/mizunoto-tori Quý Dậu Yin Voda P(ij)evac 13 48 1993
11 甲戌 jiǎ-xū gapsul 갑술 kōjutsu/kinoe-inu Giáp Tuất Yang Drvo Pas 14 47 1994
12 乙亥 yǐ-hài eulhae 을해 itsugai/kinoto-i Ât Hợi Yin Drvo Svinja 15 46 1995
13 丙子 bǐng-zǐ byeongja 병자 heishi/hinoe-ne Bính Tý Yang Vatra Miš 16 45 1996
14 丁丑 dīng-chǒu jeongchuk 정축 teichū/hinoto-ushi Đinh Sửu Yin Vatra Vo(l) 17 44 1997
15 戊寅 wù-yín muin 무인 boin/tsuchinoe-tora Mậu Dần Yang Zemlja Tigar 18 43 1998
16 己卯 jǐ-mǎo gimyo 기묘 kibō/tsuchinoto-u Kỷ Mão Yin Zemlja Zec 19 42 1999
17 庚辰 gēng-chén gyeongjin 경진 kōshin/kanoe-tatsu Canh Thìn Yang Metal Zmaj 20 41 2000
18 辛巳 xīn-sì shinsa 신사 shinshi/kanoto-mi Tân Tỵ Yin Metal Zmija 21 40 2001
19 壬午 rén-wǔ imo 임오 jingo/mizunoe-uma Nhâm Ngọ Yang Voda Konj 22 39 2002
20 癸未 guǐ-wèi gyemi 계미 kibi/mizunoto-hitsuji Quý Mùi Yin Voda Koza 23 38 2003
21 甲申 jiǎ-shēn gapshin 갑신 kōshin/kinoe-saru Giáp Thân Yang Drvo Majmun 24 37 2004
22 乙酉 yǐ-yǒu eulyu 을유 itsuyū/kinoto-tori Ất Dậu Yin Drvo P(ij)evac 25 36 2005
23 丙戌 bǐng-xū byeongsul 병술 heijutsu/hinoe-inu Bính Tuất Yang Vatra Pas 26 35 2006
24 丁亥 dīng-hài jeonghae 정해 teigai/hinoto-i Đinh Hợi Yin Vatra Svinja 27 34 2007
25 戊子 wù-zǐ muja 무자 boshi/tsuchinoe-ne Mậu Tý Yang Zemlja Miš 28 33 2008
26 己丑 jǐ-chǒu gichuk 기축 kichū/tsuchinoto-ushi Kỷ Sửu Yin Zemlja Vo(l) 29 32 2009
27 庚寅 gēng-yín gyeongin 경인 kōin/kanoe-tora Canh Dần Yang Metal Tigar 30 31 2010
28 辛卯 xīn-mǎo shinmyo 신묘 shinbō/kanoto-u Tân Mão Yin Metal Zec 31 30 2011
29 壬辰 rén-chén imjin 임진 jinshin/mizunoe-tatsu Nhâm Thìn Yang Voda Zmaj 32 29 2012
30 癸巳 guǐ-sì gyesa 계사 kishi/mizunoto-mi Quý Tỵ Yin Voda Zmija 33 28 2013
31 甲午 jiǎ-wǔ gapo 갑오 kōgo/kinoe-uma Giáo Ngọ Yang Drvo Konj 34 27 2014
32 乙未 yǐ-wèi eulmi 을미 itsubi/kinoto-hitsuji Ất Mùi Yin Drvo Koza 35 26 2015
33 丙申 bǐng-shēn byeongshin 병신 heishin/hinoe-saru Bính Thân Yang Vatra Majmun 36 25 2016
34 丁酉 dīng-yǒu jeongyu 정유 teiyū/hinoto-tori Đinh Dậu Yin Vatra P(ij)evac 37 24 2017
35 戊戌 wù-xū musul 무술 bojutsu/tsuchinoe-inu Mậu Tuất Yang Zemlja Pas 38 23 2018
36 己亥 jǐ-hài gihae 기해 kigai/tsuchinoto-i Kỷ Hợi Yin Zemlja Svinja 39 22 2019
37 庚子 gēng-zǐ gyeongja 경자 kōshi/kanoe-ne Canh Tý Yang Metal Miš 40 21 2020
38 辛丑 xīn-chǒu shinchuk 신축 shinchū/kanoto-ushi Tân Sửu Yin Metal Vo(l) 41 20 2021
39 壬寅 rén-yín imin 임인 jin'in/mizunoe-tora Nhâm Dần Yang Voda Tigar 42 19 2022
40 癸卯 guǐ-mǎo gyemyo 계묘 kibō/mizunoto-u Quý Mão Yin Voda Zec 43 18 2023
41 甲辰 jiǎ-chén gapjin 갑진 kōshin/kinoe-tatsu Giáp Thìn Yang Drvo Zmaj 44 17 2024
42 乙巳 yǐ-sì eulsa 을사 itsushi/kinoto-mi Ất Tỵ Yin Drvo Zmija 45 16 2025
43 丙午 bǐng-wǔ byeongo 병오 heigo/hinoe-uma Bính Ngọ Yang Vatra Konj 46 15 2026
44 丁未 dīng-wèi jeongmi 정미 teibi/hinoto-hitsuji Đinh Mùi Yin Vatra Koza 47 14 2027
45 戊申 wù-shēn mushin 무신 boshin/tsuchinoe-saru Mậu Thân Yang Zemlja Majmun 48 13 2028
46 己酉 jǐ-yǒu giyu 기유 kiyū/tsuchinoto-tori Kỷ Dậu Yin Zemlja P(ij)evac 49 12 2029
47 庚戌 gēng-xū gyeongsul 경술 kōjutsu/kanoe-inu Canh Tuất Yang Metal Pas 50 11 2030
48 辛亥 xīn-hài shinhae 신해 shingai/kanoto-i Tân Hợi Yin Metal Svinja 51 10 2031
49 壬子 rén-zǐ imja 임자 jinshi/mizunoe-ne Nhâm Tý Yang Voda Miš 52 9 2032
50 癸丑 guǐ-chǒu gyechuk 계축 kichū/mizunoto-ushi Quý Sửu Yin Voda Vo(l) 53 8 2033
51 甲寅 jiǎ-yín gapin 갑인 kōin/kinoe-tora Giáp Dần Yang Drvo Tigar 54 7 2034
52 乙卯 yǐ-mǎo eulmyo 을묘 itsubō/kinoto-u Ất Mão Yin Drvo Zec 55 6 2035
53 丙辰 bǐng-chén byeongjin 병진 heishin/hinoe-tatsu Bính Thìn Yang Vatra Zmaj 56 5 2036
54 丁巳 dīng-sì jeongsa 정사 teishi/hinoto-mi Đinh Tỵ Yin Vatra Zmija 57 4 2037
55 戊午 wù-wǔ muo 무오 bogo/tsuchinoe-uma Mậu Ngọ Yang Zemlja Konj 58 3 2038
56 己未 jǐ-wèi gimi 기미 kibi/tsuchinoto-hitsuji Kỷ Mùi Yin Zemlja Koza 59 2 2039
57 庚申 gēng-shēn gyeongshin 경신 kōshin/kanoe-saru Canh Thân Yang Metal Majmun 1 2040
58 辛酉 xīn-yǒu shinyu 신유 shin'yū/kanoto-tori Tân Dậu Yin Metal P(ij)evac 1 2041
59 壬戌 rén-xū imsul 임술 jinjutsu/mizunoe-inu Nhâm Tuất Yang Voda Pas 2 59 2042
60 癸亥 guǐ-hài gyehae 계해 kigai/mizunoto-i Quý Hợi Yin Voda Svinja 3 58 2043

Odnos sa zapadnim godinama

uredi

Pošto se godine ciklusa ponavljaju svakih 60 godina, potrebna je još neka informacija, pa su se često koristile sa imenom kineske ere ((年号 - niánhào)[5]. Treba imati u vidu da se godina ciklusa menja sa lunarnom godinom, tj. krajem januara - početkom februara, tako da početak gregorijanske godine pripada prethodnoj godini ciklusa.

  • Godine naše ere: od broja godine oduzeti tri, ostatak pri deljenju sa 60 daje redni broj godine u ciklusu; ako je ostatak 0, to je 60. godina ciklusa.
(2012 - 3) / 60 = 33 i ostatak 29 (godina Yang Voda Zmaj)
  • Godine pre naše ere: broju godine dodati dva, podeliti sa 60 i ostatak oduzeti od 60.
(246 + 2) / 60 = 4 i ostatak 8, 60 - 8 = 52 (godina Yin Drvo Zec)

Meseci u seksagenarnom ciklusu

uredi

Povezano

uredi

Reference

uredi
  1. Smith (2011), pp. 1, 28.
  2. Smith (2011), p. 24,26-27.
  3. Kalinowski (1998), pp. 135–148, and fig. 3; Smith (2011), p. 29.
  4. Smith (2011), p. 28.
  5. (en) The Mathematics of the Chinese Calendar