Sejšelci je naziv za domorodačko stanovništvo Sejšela. U užem smislu se odnosi na potomke francuskih i britanskih doseljenika, odnosno potomke drugih naroda koji su prihvatili francusku i britansku kulturu.