Seizmometri su uređaji koji mjere pomicanje tla, uključujući seizmičke valove uzrokovane potresima, nuklearnim eksplozijama i drugim seizmičkim izvorima. Bilježenje seizmičkih valova omogućava seizmolozima da naprave prikaz unutrašnjosti Zemlje, odnosno lociraju i odrede efekte tih seizmičkih izvora.

Replika Zhang Hengovog seizmografa iz doba kineske dinastije Han

Osim izraza seizmometar se koristi i seizmograf, iako ponekad više za starije uređaje u kojima su bilježenje i mjerenje seizmičkih valova vršili različiti mehanizmi.

Seizmometri i seizmografi se razlikuju od seizmoskopa koji je uređaj koji jedino bilježi da je do došlo do seizmičkog vala, ne odajući podatke o njegovoj lokaciji i dimenzijama.

Eksterni linkoviUredi