Četvrta vlast

(Preusmjereno sa stranice Sedma sila)

Četvrta vlast, četvrti stalež, četvrta sila ili, rjeđe, sedma sila su izrazi kojima se u najširem smislu slikovito označavaju uticaj i uloga masovnih medija na javnost, a preko njih i na politiku neke države. U užem smislu se pod tim podrazumijeva ideal medija koji služe kao svojevrsni korektiv državne vlasti.

Etimologija

uredi

Izraz četvrti stalež je nastao kao referenca na tri staleža, odnosno društvene grupe koji su bili zastupljeni u organima vlasti Francuske pred revoluciju (Prvi stalež - svećenstvo; Drugi stalež - plemstvo; Treći stalež - obični građani).

Izraz četvrta vlast se odnosi na medije kao četvrta grana vlasti, odnosno kao dodatak zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti u sistemima trodiobe vlasti.

Izraz sedma sila se odnosi na Evropu 19. vijeka u kojoj je tada postojalo šest velesila - Velika Britanija, Francuska, Austrija, Pruska, Rusko i Otomansko Carstvo. Štampa, koja je u nekim od tih država postala nezavisna, se smatrala toliko uticajnom da je prozvana sedmom (vele)silom.