Sedamnaesta majevička udarna brigada

Sedamnaesta majevička narodnooslobodilačka udarna brigada je formirana 10. oktobra 1943. godine u okolini Tuzle od Drugog majevičkog partizanskog odreda kao Druga majevička narodnooslobodilačka udarna brigada. Na dan formiranja imala je tri bataljona sa oko 700 boraca. Prilikom uvođenja jedinstvene numeracije brigada NOVJ u Bosni i Hercegovini, 17. oktobra 1943. godine preimenovana je u Sedamnaestu majevičku narodnooslobodilačku udarnu brigadu

17. majevička udarna brigada
deo NOV i PO Jugoslavije
Žene borci.jpg
Žene borci 1. bataljona 17. udarne brigade, posle oslobođenja Đurđeva u Podravini, januara 1944.
Datum: 10. oktobar 1943.
Mesto: okolina Tuzle
Nadimak: {{{nadimak}}}
Formacija: tri bataljona
Brojno stanje: 700 boraca
Komandant:
Polit. komesar:
Načelnik štaba: {{{načelnik štaba}}}
Zamenik komand: {{{zamenik komandanta}}}
Zam. pol. kom: {{{zamenik komesara}}}
Ref. saniteta: {{{ref saniteta}}}
Učešće u bitkama:
Odlikovanja: Orden narodnog oslobođenja
Orden bratstva i jedinstva

Za svoje zasluge tokom Narodnooslobodilačkog rata, brigada je odlikovana Ordenom narodnog oslobođenja i Ordenom bratstva i jedinstva.

Ratni put Sedamnaeste majevičke brigadeUredi

  Ovaj dio članka je u začetku.
Pogledajte kako uređivati članak i pomozite Wikipediji u njegovom proširenju.

Narodni heroji Sedamnaeste majevičke brigadeUredi

Borci Sedamnaeste majevičke brigade proglašeni za narodne heroje Jugoslavije su:

LiteraturaUredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.


  Istočnobosanske brigade Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Šesta proleterska | Petnaesta majevička| Šesnaesta muslimanska| Sedamnaesta majevička| Osamnaesta hrvatska| Devetnaesta birčanska | 20. romanijska| 21. tuzlanska