Sedamdeset apostola

Sedamdeset apostola ili sedamdeset učenika su bili Isusovi učenici, koje je poslao šire dobru vest. Pominju se samo kod Luke 10:1–24.

Sedamdeset učenika, ilustracija iz grčkog rukopisa.

„I posla ih dva po dva pred licem svojim u svaki grad i mjesto kuda namjeravaše sam ići... Idite; evo ja vas šaljem kao jaganjce među vukove“ (Lk 10, 1 i 5).

72 učenika koje je Isus odabrao su ustanovili crkve u raznim gradovima, te se smatraju prvim episkopima.[1] Često su putovali i menjali mesta svojih sedište zbog progona od strane rimskih vladara. Euzebije tvrdi da je učenika bilo još više.[2]

U zapadnom hrišćanstvu se obično nazivaju učenici,[3] dok se u istočnom hrišćanstvu obično nazivaju apostoli.[4] Ne treba ih mešati sa dvanaest apostola.

Neki od sedamdeset apostola su kasnije od Crkve optuženi za jeres i zastranjivanje.

Slanje učenika

uredi

Evanđelje po Luki opisuje da je oko 30. godine Isus poslao 72 učenika, po dvojicu zajedno, da ga najave svuda gde je kanio ići. On im je dao specifična uputstva da ne nose sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće, i da ne pozdravljaju nikoga putem. Ukoliko ih neko primi, bili su obavezni da ostanu u toj kući, i jedu i piju čime ih ponude. Bilo im je zabranjeno prelaziti iz kuće u kuću:

Kad u koji grad u uđete i prime vas, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike u njemu. I kazujte im: Približilo vam se kraljevstvo Božje![5]

– Isus

Eusebije smatra da Isus ovu sedamdesetoricu nije nazvao apostolima:

Spasitelj i vladika naš ubrzo po početku svoje propovedi, priziva i dvanaest Apostola; i samo je njih, izmedju ostalih svojih učenika, naročito poštovao nazivom „apostol". Zatim je izabrao još sedamdesetoricu, koje je zatim, sve po dvojicu zajedno, poslao u svaki grad i svako mesto da razglase njegovo učenje, a gde je on nameravao doći.[2]

Spisak 70 učenika

uredi
 • Jakov, brat Hristov, prvi Episkop Jerusalima, ustoličen lično od Isusa Hrista.
 • Marko, evanđelista. Rođen u Jerusalimu. Bio je pratilac Petra i Pavla, i Varnave. Postavljen za Episkopa Aleksandrije od Sv. Petra.
 • Luka, evanđelista, rođen u Antiohiji. Bio pratilac Pavla, a nakon Pavlove smrti, odlazi u Tebu u Makedoniji, gde je bio Episkop Soluna.
 • Kleopa, brat Josifov. Video je Hrista nakon vaskrsenja (Luka 24,18) na putu za Emaus.
 • Simeon, sin Kleopin, postade drugi episkop Jerusalima nakon mučeničke smrti sv. Jakova.
 • Varnava, bio je levit po imenu Josija, rodom sa Kipra. Prodao je svoje imanje i doneo novac pred Apostole (Dap 4,36-37). Propovedao je na Kipru i u mnogim mestima Male Azije. Učestvovao je na Apostolskom Saboru u Jerusalimu. Bio je Episkop Milana.
 • Isus, zvani Varsava, prozvani Just, sin Josifa Obručnika, kojeg Pavle spominje (Kol 4,11). Sa Matijom je biran kockom umesto Jude izdajnika, ali nije izabran. Bio je Episkop Elevteropolja.
 • Tadej, koji je po nalogu Sv. Tome otišao u Edesu Caru Avgaru V, i izlečio ga od bolesti. Propovedao je reč Božju u Mesopotamiji i Siriji.
 • Ananija, koji je krstio Pavla (Dap 9,10-18). Bio je prvi Episkop Damaska.
 • Stefan, jedan od sedam đakona (Dap 6,5), prvomučenik. Postradao od kamenovanja u Jerusalimu (Dap 7, 59-60).
 • Filip, jedan od sedam đakona (Dap 6,5). Krstio je Simona (Dap 8,13) i uškopljenika (Dap 8,38). Bio je Episkop Tralije u Aziji.
 • Prohor, jedan od sedam đakona (Dap 6,5). Bio je učenik Petra, i saputnik Jovana. Bio je Episkop Nikomidije u Vitiniji.
 • Nikanor, jedan od sedam đakona (Dap 6,5). Postradao istog dana kad i Stefan, nakon propovedanja evanđelja.
 • Timon, jedan od sedam đakona (Dap 6,5). Bio je Episkop Batrije u Arabiji.
 • Parmen, jedan od sedam đakona (Dap 6,5), umro pred apostolima u vreme službe Božje.
 • Timotej, rođen u Listri u Likaoniji, od oca Grka i majke Jevrejke. Bio učenik i saputnik Sv. Pavla, koji mu je poslao dve poslanice. Posle Pavlove smrti, postao je učenik Sv. Jovana. Po proterivanju Jovana na ostrvo Patmos, postaje Episkop Efesa.
 • Tit, rodom sa Krita, učenik Pavla, primalac poslanice (Tit 1,4). Bio je Episkop Gortine na Kritu.
 • Filimon, kom Pavle napisa poslanicu (Flm 1,1). Bio je Episkop Gaze, i propovedao po celoj Frigiji.
 • Onisim, rob Filimonov, kog Pavle spominje u (Kol 4,9). Postao je Episkop Efesa posle Timoteja.
 • Epafras, kog Pavle spominje u (Fil 1,7) i (Kol 4,12-13). Bio je Episkop Kolosa i Crkve Laodikejske i Jeropolja u Maloj Aziji. Bio je u Rimu zarobljen sa Pavlom.
 • Arhip, kog Pavle spominje u (Flm 1,2). Bio je Episkop u Kolosu u Frigiji. Rukopoložio je Filimona kao episkopa.
 • Sila, propovedao evanđelje zajedno sa Pavlom (Dap 15,22). Bio je episkop Korinta.
 • Silvan, koji se spominje u (1 Pet 5,12) i (2 Kor 1,19). Bio je episkop Soluna.
 • Kriskent, kog Pavle pominje u (2 Tim 4,10). Bio je episkop Galatije, posle propovedao u Galiji, rukopoložio Zahariju za episkopa Beča. Postradao na povratku u Galatiju.
 • Krisp, kog Pavle spominje (1 Kor 1,14). Bio je episkop Halkidona u Galileji.
 • Epenet, kog Pavle spominje u (Rim 16,5). Bio je episkop Kartage.
 • Andronik, kog Pavle spominje u (Rim 16,7). Bio je episkop Panonije, ali nije boravio samo u jednom mestu, nego je sa Junijom propovedao po celoj Panoniji.
 • Stahije, kog Pavle spominje u (Rim 16,9). Kada je apostol Andrej došao u Argiropolje, ustoličio ga je kao episkopa Vizantije.
 • Amplije, kog Pavle spominje u (Rim 16,8). Bio je Episkop Diospolja.
 • Urban, kog Pavle spominje u (Rim 16,9). Bio je Episkop Makedonije.
 • Narkis, kog Pavle spominje u (Rim 16,11). Bio je Episkop Atine.
 • Apelije (Apol), kog Pavle spominje u (Rim 16,10) (1 Kor 1,12) (1 Kor 3) (1 Kor 4,6) (1 Kor 16,12). Bio je Episkop Irakliona u Trakiji.
 • Aristovul, brat Varnavin, rođen na Kipru. Pavle ga spominje u (Rim 16,10). Bio je episkop Britanije.
 • Irodion, kog Pavle spominje u (Rim 16,11). Bio je episkop Neopatrijski. Postradao je u Rimu zajedno sa Petrom i Pavlom.
 • Agav, koji se spominje u Delima Apostolskim (Dap 11,28; 21,10). Imao je dar proroštva. Postradao u Jerusalimu, kamenovan.
 • Ruf, kog Pavle spominje u (Rim 16,13). Bio je Episkop Tive Jeladske.
 • Asinkrit, kog Pavle spominje u (Rim 16,14). Bio je episkop Irkanije u Maloj Aziji.
 • Flegont, kog Pavle spominje u (Rim 16,14). Bio je episkop Maratona u Trakiji.
 • Jerma (Hermes), kog Pavle spominje u (Rim 16,14). Bio je episkop Filipopolja u Trakiji.
 • Patrov, kog Pavle spominje u (Rim 16,14). Bio je episkop Neapolja.
 • Erm, kog Pavle spominje u (Rim 16,14). Bio je episkop Dalmacije.
 • Linije, kog Pavle spominje u (2 Tim 4,21). Bio je Episkop Rima, posle Petra.
 • Gaj, kog Pavle spominje u (Rim 16,23). Bio je episkop Efesa, posle Timoteja.
 • Filolog, kog Pavle spominje u (Rim 16,15). Ustoličen je kao episkop Sinopa od strane Andreja.
 • Lukije, kog Pavle spominje u (Rim 16,21). Bio je episkop Laodikije u Siriji.
 • Jason, rođak Pavla, rođen u Tarsu. Pavle ga spominje u (Rim 16,21). Bio je Episkop Tarsa.
 • Sosipatar, rođak Pavla, rođen u Ahaji. Pavle ga spominje u (Rim 16,21). Bio je episkop Ikonije.
 • Olimp, kog Pavle spominje u (Rim 16,15). Postradao je u Rimu zajedno sa Petrom i Pavlom.
 • Tertije, kog Pavle spominje u (Rim 16,22). Bio je drugi episkop Ikonije posle Sosipatra.
 • Erast, kog Pavle spominje u (Rim 16,23). Bio je blagajnik Crkve u Jerusalimu, a posle episkop Paneade.
 • Kvart, kog Pavle spominje u (Rim 16,23). Bio je episkop Berita (Bejruta).
 • Evod, kog Ignjatije spominje u Poslanici Antiohljanima i izriče mu veliku pohvalu. Bio je učenik Petra i naslednik episkopata Antiohije (57–68). Stradao je u Antiohiji 68. godine, u vreme boravka cara Vespasijana u tom gradu.
 • Onisifor, kog Pavle spominje u (2 Tim 1,16; 4,19). Bio je episkop Kira u Siriji.
 • Kliment, kog Pavle spominje u Poslanici Filibljanima (Fil 4,3). Bio je Episkop Sardike u Maloj Aziji.
 • Sosten, kog Pavle spominje u (1 Kor 1,1). Bio je episkop Kolofona u Maloj Aziji.
 • Apolos, kog Pavle spominje u (Dap 18,24-25). Bio je episkop Smirne, pre Polikarpa.
 • Tihik, kog Pavle spominje u (Efe 6,21), (Kol 4,7), itd. Bio je episkop Kolofona nasledivši Sostena.
 • Epafrodit, kog Pavle spominje u (Fil 2,25; 4,18). Bio je biskup Adrijanije u Pamfiliji.
 • Karp, saradnik Pavla kog spominje u (2 Tim 4,13). Živeo u Troadi, a posle bio biskup Verije u Trakiji. Propovedao i na Kritu.
 • Kodrat, koji je napisao apologiju u 126 AD. Bio je biskup Afinije i Magnezije.
 • Marko, zvani Jovan, kog Luka spominje u (Dap 12, 25; 15,37-39). Bio je biskup Feničkog grada Biblosa.
 • Zin, advokat, kog Pavle spominje u Poslanici Titu (Tit 3,13). Bio je biskup Lida.
 • Aristarh, rodom iz Soluna (Dap 20,4), kog Pavle spominje u (Kol 4,10). Bio je biskup Apameje u Siriji. Saradnik i sapatnik Pavla (Dap 19,19),(Flm 1,24). Pratio ga je na poslednjem putovanju iz Troade u Jerusalim (Dap 20,4), a i na putu za Rim (Dap 27,2), gde su zajedno i postradali.
 • Pud, kog Pavle spominje u (2 Tim 4,21). Imao je visoki položaj u rimskom Senatu. U svoj dom primao je apostole i vernike, pretvorio ga je u crkvu, u kojoj je bogosluženja držao i Petar.
 • Trofim, rođen u Edesi, koji se spominje u (Dap 20,4) i (2 Tim 4,20). Zajedno sa Pavlom, Aristarhom i Pudom prošao mučeništvo. Na kraju su svi pogubljeni u Rimu u vreme Imperatora Nera.
 • Marko, kog Pavle spominje u (Kol 4,10), nećak Varnavin, bio je biskup Apolonije.
 • Artem, kog Pavle spominje u Poslanici Titu (Tit 3,12). Bio je episkop Listre u Likaoniji.
 • Akila, Jevrejin iz Ponta. Iz Rima dolazi u Korint, i kod njega je Pavle proveo mnogo dana (Dap 18,18). Zajedno sa ženom Priskilom, pratio je Pavla u Efes (Dap 18,24-26) (1 Kor 16,19). Posle je bio biskup Irakliona.
 • Fortunat, kog Pavle spominje u (1 Kor 16,17). Veoma revnosno propovedao evanđelje.
 • Ahajik, kog Pavle spominje u (1 Kor 16,17) zajedno sa Fortunatom kao onog koji mu je pomogao da smiri duh.
 • Kifa, kog Pavle spominje u (1 Kor 1,12) i (1 Kor 15,5). Bio je biskup Ikonije.
 • Kesar, bio je biskup Dirahije u Grčkoj.
 • Dionisije Aeropagit, sudija u Aeropagu, postavši hrišćanin nakon propovedi Pavla (Dap 17), posle postao biskup Atine.
 • Simeun Nigar, koji se spominje u (Dap 13,1), jedan od učitelja crkve u Antiohiji.
 • Nikola, jedan od sedam đakona (Dap 6,5). Posle je bio biskup Samarije. Navodno je kasnije odstupio od crkve postavši sledbenik Simona.
 • Figel, bio je episkop Efesa. Posle je odstupio od crkve postavši sledbenik Simona Maga (2 Tim 1,15).
 • Ermogen, bio je episkop Megara u Trakiji. Posle je postao sledbenik Simona Maga (2 Tim 1,15).
 • Dimas, kog Pavla spominje u (2 Tim 4,10). Suprostavio se Pavlovom učenju o Bogu, kao i Figel i Ermogen. U Solunu je navodno služio paganskim idolima.

Učenici proglašeni jereticima

uredi

Hrišćanska tradicija među Isusovih sedamdeset apostola navodi nekolicinu koji su odstupili od pravovernog učenja, između ostalih:[1]

 • Nikola, jedan od sedam đakona (Dap 6,5). Posle je bio biskup Samarije. Navodno je kasnije odstupio od crkve postavši sledbenik Simona.
 • Figel, episkop Efesa, posle je postao sledbenik Simona Maga (2 Tim 1,15).
 • Ermogen, episkop Megara u Trakiji, te sledbenik Simona Maga (2 Tim 1,15).
 • Dimas, kog Pavla spominje u (2 Tim 4,10). Suprostavio se učenju o Bogu, kao i Figel i Ermogen. U Solunu je navodno služio paganskim idolima.

Praznik

uredi

Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Sedamdeset apostola 4. januara po julijanskom, a 17. januara po gregorijanskom kalendaru.

Izvori

uredi
 1. 1,0 1,1 Prvi episkopi crkve
 2. 2,0 2,1 Eusebije, Istorija crkve (scribd)
 3. Catholic Encyclopedia: Disciple: "The disciples, in this disciples, in this context, are not the crowds of believers who flocked around Christ, but a smaller body of His followers. They are commonly identified with the seventy-two (seventy, according to the received Greek text, although several Greek manuscripts mention seventy-two, as does the Vulgate) referred to (Luke 10:1) as having been chosen by Jesus. The names of these disciples are given in several lists (Chronicon Paschale, and Pseudo-Dorotheus in Migne, P.G., XCII, 521-524; 543-545; 1061-1065); but these lists are unfortunately worthless."
 4. Orthodox Church in America: Synaxis of the Seventy Apostles
 5. Luka 10. poglavlje

Vidi još

uredi

Spoljašnje veze

uredi