Sebičnost ili egoizam (iz fr. égoïsme; iz grč./lat. ego – "ja") označava "sebično ponašanje". Egoist priznaje sebi više slobode nego ostalim ljudima. Ključni vid sebičnosti je uporaba dvostrukih mjerila i opće nebrige za zlatno pravilo.

Sebičnost se obično pejorativno koristi kao sinonim i osvrće se na nepristojno ponašanje. Izraz opisuje potragu za osobnim interesima ne uzimajući u obzir interese drugih i ne brinući o štetnosti vlastitog ponašanja prema drugim osobama. Sebičnost se u ovom kontekstu kritizira kao suprotnost altruizma i solidarnosti.

Obratno postoji stav da altruizam postaje moguć tek kroz ostvarenje vlastitog blagostanja analogno primjeru da je prva mjera u pružanju prve pomoći zaštita samoga sebe ili primjerice čuveni biblijski citat: "Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga" (npr. Lev 19,18.34; Mt 22,39).