Savez komunista Bosne i Hercegovine

Savez komunista Bosne i Hercegovine (SK BiH) bila je komunistička partija, odnosno republička organizacija Saveza komunista Jugoslavije u Bosni i Hercegovini. Osnovana je godine 1948. od dotadašnjih pokrajinskih organizacija KPJ pod nazivom Komunistička partija Bosne i Hercegovine.

Nakon drugog svjetskog rata je postala vladajuća stranka u SR BiH, zavevši jednopartijski režim. Godine 1952. je promijenila ime u SK BiH.

Za vrijeme SFRJ je SK BiH uživala reputaciju jedne od konzervativnijih republičkih organizacija SKJ, odnosno manje sklonih reformama, pogotovo onim političkim koje bi se ticala slobode govora i izražavanja. To se često tumačilo nastojanjem da se spriječe nacionalizam i međuetničke tenzije u BiH. Zbog toga se SR BiH pod njenom vlašću često nazivala "tamni vilajet".

SK BiH se nakon raspada SKJ na XIV kongresu odlučila za demokratske reforme te je promjenila ime u Savez Komunista BiH - Socijalistička Demokratska Partija. 27. Decembra 1992. stranka se transformirala u današnju Socijaldemokratsku partiju BiH.

Vođe

uredi