Savez Jugoslavena

Savez Jugoslavena je organizacija koja se zalaže za priznavanje jugoslavenske nacije u svim državama nastalim na području nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Logo Saveza Jugoslavena

Osnovana je 21. marta 2010. godine u Zagrebu (Republika Hrvatska), na inicijativu članova koordinacijskog tijela Udruženja Naša Jugoslavija.[1] Predsjednik Saveza Jugoslavena je Frederik Goda.[2]

Stavovi i ciljevi organizacije uredi

Cilj organizacije je provođenje aktivnosti kojima će se omogućiti da se nacionalnost Jugoslaven uvrsti u red službeno priznatih nacija u svim zemljama na jugoslovenskom prostoru i objedinjavanje svih etničkih Jugoslavena bez obzira na njihovo vjersko, političko, spolno ili bilo koje drugo opredjeljenje.[3]

Aktivnosti i ciljevi Saveza usmjereni su u pravcu njegovanja kulture i jezika Jugoslavena, njihovih običaja i tradicije, prezentacije kulturnih tekovina, razvijanja prijateljskih odnosa sa svim ostalim narodima, edukacija i vaspitanje mladih, jačanje veza sa Jugoslavenima koji žive širom svijeta, zauzimanje za međusobno razumijevanje, toleranciju i poštovanje osnovnih ljudskih prava na slobodu, javno izjašnjavanje i opredjeljenje.[4]

Savez Jugoslavena usmjerava svoje djelatnosti u pravcu otvaranja javne rasprave o pravima Jugoslavena i njihove aktivne uloge u izgradnji demokratskog društva.[5]

Stav Saveza je da Jugoslaveni imaju pravo na očuvanje kulturnog identiteta, istorijske, umjetničke, jezične i književne baštine, kao i pravo na udruživanje, javno izjašnjavanje, opredjeljenje prilikom popisa stanovništva ili pak organizovanje u razne društvene organizacije kao i sve ostale nacionalnosti.[6]

Savez Jugoslavena stoji na stanovištu da je neophodno potrebno aktivno i neposredno raditi na prevazilaženju nacionalnih podjela, približavanju ratom zavađenih naroda na prostorima nekadašnje SFRJ i na stvaranju prijateljskih odnosa. Prema mišljenju Saveza, govor nacionalističke mržnje mora biti zamijenjen jezikom ljubavi i pomirenja, a da posebnu pažnju pri tome treba posvetiti otvorenim razmjenama mišljenja o uzrocima nedavnih ratnih sukoba, a sa ciljem njihove sveobuhvatne analize što će neumitno dovesti do prevazilaženja nesporazuma i uspostavljanja povjerenja.[4]

Savez Jugoslavena izvan jugoslavenskih prostora uredi

 
Položaj grada Ulma unutar Njemačke, mjesto osnivanja Saveza Jugoslavena Njemačke

Savez Jugoslavena isto tako je aktivan i u državama van jugoslavenskih prostora.

23. oktobra 2011. godine, u gradu Ulmu je na inicijativu članova Udruženja „Naša Jugoslavija“ koji trenutno žive i rade u Saveznoj Republici Njemačkoj, održan osnivački skup podružnice Saveza Jugoslavena Njemačke.[7]

Nakon osnivanja Saveza Jugoslavena u Zagrebu 21. ožujka 2010. godine, kao i Kluba Jugoslavena u Splitu nedugo iza toga, Savez Jugoslavena Njemačke je već treća po redu organizacija koja svoje djelatnosti konkretno usmjerava prema okupljanju Jugoslavena i aktivnostima na ostvarivanju njihovog prava na nacionalnost.[7]

Vidi još uredi

Reference uredi

Eksterni linkovi uredi