Sava Lazić (18921943). Rođen u selu Laliću u Bačkoj. Jedan od vođa istupanja iz Jugoslovenske dobrovoljačke divizije. Sa Božom Bugarskim i Jovanom Šipošem učestvovao u ustanku kijevskih rad­nika, februara 1918. godine. Organizovao manji jugoslovenski odred Crvene garde s kojim je stupio u sastav Prvog Jugo­slovenskog komunističkog puka. Izabran je za koman­danta puka.

Sredinom 1918. godine, u Moskvi je od jugoslovenskih veterana ruske revolucije organizovana Jugoslovenska komunistička grupa pri Ruskoj komunističkoj partiji (boljševika). 5. novembra iste godine, unutar grupe formiran je inicijativni Komitet za stvaranje ilegalne partije u Jugoslaviji.[1] U Komitet su ušli: Lazar Vukičević, Lazar Manojlović, Franja Drobni, Sava Lazić, Z. Petold, Nikola Grulović, Spasoje Stejić i drugi.[1]

Krajem 1918. Lazić je upućen na partijski rad u Jugoslaviju. 9. marta 1919. učestvovao je u tajnom Osnivačkom kongresu Pelagićevaca na Fruškoj gori.[2]

Poginuo u Narodnooslobodilačkoj borbi 1943. godine.

LiteraturaUredi

  • Nikola Grulović, „Jugosloveni u ratu i oktobarskoj revoluciji“, Beograd 1965.

IzvoriUredi

Vidi jošUredi