Satire (Juvenal)

(Preusmjereno sa Satira X)

Satire je naziv za zbirku satiričkih pjesama koje je krajem 1. i/li početkom 2. vijeka napisao rimski pjesnik Juvenal. Zbirka se sastoji od 16 pjesama grupiranih u pet knjiga; pjesme za temu imaju društvo i običaje tadašnjeg Rima, a Juvenal, naslanjajući se na tradiciju ranijih autora kao što su Gaj Lucilije, Horacije i Persije iznosi kritički stav prema svojim suvremenicima, dijelom kroz ironiju, a dijelom iskazujući neskriveni bijes. Vjeruje se da je oštra kritika poganskog Rima razlog zbog koga je Juvenalov tekst bio popularan među kasnijim kršćanskim prepisivačima te, za razliku od djela drugih antičkih autora ostao relativno sačuvan do srednjeg vijeka.

Juvenalove Satire su poznate kao i izvor brojnih današnjih popularnih poslovica kao što "u zdravom tijelu zdrav duh" (mens sana in corpora sano) i "tko će čuvati čuvare" (Quis custodiet ipsos custodes?), odnosno izraza kao "rijetka ptica" (rara avis) i "hljeba i igara" (panem et circenses)

Eksterni linkoviUredi