Satadhanvan Maurya (? - 187. pne.) je bio pretposljednji vladar Maurijskog Carstva. Vladao je od 195. pne. kada je, prema Puranama, naslijedio Devavarmana Mauryu. Godine 187. pne. ga je naslijedio Brihadratha Maurya.[1]

NapomeneUredi

  1. Thapar, Romila (2001). Aśoka and the Decline of the Mauryan, New Delhi: Oxford University Press, ISBN 019 564445 X, pp.182-3
Satadhanvan
Prethodi:
Devavarman
Maurijski car
195187. pne.
Slijedi:
Brihadratha